Hans Rietman

Hans is revalidatiearts en hoogleraar revalidatiegeneeskunde en technologie aan de Universiteit Twente en adjunct professor aan de Northwestern University Chicago. Zijn onderzoek richt zich op de klinische toepasbaarheid van (revalidatie)technologie ten behoeve van het herstel van functioneren bij revalidatiepatiënten; in het bijzonder bij patiënten met een centraal neurologische aandoening of amputatie.

Hij is actief betrokken bij vele (inter)nationale onderzoeksprojecten die gericht zijn op de ontwikkeling en toepassing van revalidatie robotica en actieve ondersteunende instrumenten in de klinische revalidatie praktijk.

Hij is redactielid en coauteur van het Nederlandstalige leerboek “Revalidatie voor Volwassenen (2014)” en het boek “Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit (2008, 2012)”. Daarnaast is hij coauteur van meer dan 80 peer reviewed wetenschappelijke artikelen.

In 2014 werd hij benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. Naast het onderzoek praktiseert hij nog 2 dagen per week als revalidatiearts in het Roessingh, Centrum voor Revalidatie.