Chris Baten

Chris is senior onderzoeker ‘Ambulante Bewegingsanalyse’ (ir. Electrotechniek met Aantekeningen Biomedische Technologie / Leraar Wiskunde (Universiteit Twente, 1990). Bij RRD initieerde hij de onderzoekslijn ‘Ambulante 3D analyse van het menselijk bewegen’. Deze lijn richt zich op het meten, analyseren en interpreteren van de menselijke houding, beweging, spieractiviteit en externe- en interne krachten en momenten. Vaak wordt deze data geïnterpreteerd in de context van het onderliggende (automatisch herkende) activiteitenpatroon, vooral bij lange metingen in het vrije veld. Het doel hierbij is klinische besluitvorming te ondersteunen door het gedrag van (elektro)-fysiologische signalen en de invloed van meetinstrumenten en analysemethoden te koppelen aan biomechanische en klinische inzichten. Gebruikte sleuteltechnologieën hierbij zijn: wearable sensing, data fusion, stochastische signaalanalyse en machine learning. Alle activiteit is gericht op de uiteindelijke ontwikkeling van praktisch bruikbare instrumenten voor de inhoudelijke professional: de clinicus of de therapeut, maar ook de sportcoach of de ergonoom.

Pionierswerk op het gebied van de ambulante bewegingsanalyse resulteerde in de jaren 90 in een van de eerste 3D inertiële bewegingsensor-systemen wereldwijd. Dit systeem is vanaf het begin van deze eeuw door Universiteit Twente startup Xsens Technologies uitgebouwd tot een commercieel succes in toepassingsgebieden zoals gaming- en filmproductie en robot- en dronebesturing.

Echter het op schaal routinematig toepassen van deze technologie voor klinische besluitvorming blijkt tot op heden een formidabele uitdaging en de ambitie dit te bereiken vormt het hart van de huidige missie van de onderzoekslijn ‘Ambulante 3D analyse van het menselijk bewegen’.

Chris Baten was en is betrokken bij vele (inter-)nationale projecten en tientallen wetenschappelijke publicaties en een 10-tal promotietrajecten. In Nederland bestaat een intensieve samenwerking met partners Universiteit Twente, Xsens, Saxion, VU Amsterdam en TU Delft. Hij was Chair en Scientific Chair van ‘3DMA-08’, het internationale wetenschappelijke congres over ‘3D Analysis of Human Movement’ dat plaats vond in oktober 2008 in Amsterdam. Ook was hij President en Member-at-Large van de ‘Section on 3D Analysis of Human Movement’ van de ‘International Society of Biomechanics’. Hij en is als onderzoeker verbonden aan Universiteit Twente en aan Saxion.

Interessegebieden
Methoden van toegepaste (ambulante) bewegingsanalyse in revalidatie, fysiotherapie, sport en ergonomie, wearable sensor technologie, data fusion, biomechanica, elektrofysiologie, machine learning, stochastische signaal analyse.

Publicaties:

Baten CTM, van der Aa R,Verkuyl A (2015). Effect of wearable trunk supportfor working in sustained stooped posture on low back net extension moments. ISB 2015, Motion Analysis, ISB 2015, 1309, Glasgow.

de Vries W (2015). Estimation of the mechanical loading of the shoulder joint in daily conditions. Dissertation TU Delft, plus onderliggende artikelen.

Weenk D (2015). Click-on-and-Play Human Motion Capture using Wearable Sensorshjh, Dissertation University of Twente. CTIT Ph.D. thesis Series No. 15-377 plus onderliggende artikelen.

Baten CTM, Klein Horsman M, de Vries W, Koopman B, van der Helm F, Veltink PH (2004). ‘Accurate estimation of body segment kinematics from inertial sensor kinematics’, ISEK 2004, Boston, MA, USA.

Baten CTM (2000). ‘Ambulatory low back load exposure estimation.’ In Proc. IEA 2000, San Diego, USA.

Baten CTM, Hamberg HJ, Veltink PH (1995). SAIBLE: ‘A system for functional low back load evaluation in the field combining EMG and movement sensor data using an artificial neural network for system calibration.’ In proc. PREMUS 95, Quebec, Canada.

Link naar Google Scholar