Symposium Gezond ouder worden in Overijssel

.

Donderdag 19 november 2015

Tijdstip:   15:00 – 19:00 uur

Lokatie:   Grolsch Veste, Enschede

Achtergrond
Iedereen wil graag oud worden, maar oud zijn wil bijna niemand. Ouderdom komt met gebreken. Dit zijn zo twee spreuken die aangeven dat gezond ouder worden niet voor iedereen is weggelegd. Ouderen ondersteunen bij gezond ouder worden is om deze reden het doel van veel nieuwe en lopende initiatieven. Op 19 november wordt door Roessingh Research and Development (RRD) een symposium georganiseerd rond dit thema. Getiteld: Gezond ouder worden in Overijssel.

Tijdens dit symposium worden diverse initiatieven besproken om zo mogelijke verbindingen te leggen en gezond ouder worden nog beter onder de aandacht te brengen bij zorgprofessionals, zorg- en welzijnsinstellingen, overheden, verzekeraars en natuurlijk de ouderen zelf.

Een vooruitblik op het programma
Gedurende het programma wordt er kennis gemaakt met diverse lopende initiatieven en de resultaten hiervan. Een van deze initiatieven is het Europese PERSSILAA project. Een project met als doel het voorkomen van kwetsbaarheid bij ouderen door het vroegtijdig (online) screenen en aanbieden van door technologie ondersteunde diensten op de domeinen bewegen, geheugen en voeding. In het najaar van 2014 is er een start gemaakt in Enschede met dit project en is een grote groep ouderen gevraagd om deel te nemen. Door het enthousiasme vanuit verschillende gemeentes in Twente is het Langgezond.nl initiatief geboren en wordt de werkwijze en technologie ontwikkeld in PERSSILAA verder uitgerold in 3 andere gemeentes; Hengelo, Twenterand en Tubbergen.

Daarnaast wordt er volop gelegenheid geboden om met elkaar van gedachten te wisselen hoe we het thema in de regio nog beter op de kaart kunnen zetten. Kortom, een multidisciplinaire kijk op het thema met verschillende oplossingen. Een dag niet alleen om kennis en ervaringen te delen, maar vooral om te verbinden en tot nieuwe concepten te komen. Want gezond oud worden wil graag iedereen!

Reeds bevestigde sprekers

  • Dhr. Jan Binnenmars (Wethouder Twenterand)
  • mw. Joke Brinkman (Wijkkracht Hengelo)
  • Dhr. Leo Marinussen, Huisarts/Kaderarts Ouderengeneeskunde
  • Prof. dr. ir. Hermie Hermens (Roessingh Research and Development/UTwente)
  • Prof. dr. Miriam Vollenbroek-Hutten (Roessingh Research and Development/UTwente)

Meer informatie
Klik hier voor de flyer of klik hier voor het programma van het symposium. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Brigitte Benerink

Telefoon: 053-4875777
E-mail: b.benerink@rrd.nl

Accreditatie zal worden aangevraagd voor huisartsen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelding
Mail naar info@langgezond.nl en vermeld uw contactgegevens.