In het door H2020 gesubsidieerde COVR project, werkt RRD aan het bevorderen van veiligheid van revalidatierobots. Samen met COVR project partners Danish Technological Institute, Fraunhofer IFF, National Research Council of Italy (CNR), Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), streven we naar het aanbieden van gereedschappen en gestructureerde informatie om veiligheidsevaluaties van ‘collaborative robots (cobots)’, ontwikkeld voor gebruik in bijv. de (maak)industrie, landbouw en gezondheidszorg, te versimpelen. Cascade (FSTP) funding is een onderdeel van COVR, waarbij derden financiële ondersteuning kunnen krijgen voor hun veiligheidsgerelateerde cobot-ontwikkelingen.

Cobots zijn robots die in nauwe samenwerking met mensen hun werk doen. Het is vanzelfsprekend dat revalidatietechnologie een voorbeeld is van een cobot veld waar veiligheid essentieel is, maar ook erg uitdagend. Vooral gezien de directe fysieke interactie tussen de technologie en de patiënt, en zijn/haar kwetsbaarheid.

Om ontwikkelaars van cobots (coboteers) te ondersteunen, wordt een serie van gereedschappen ontwikkeld in het project, waaronder een COVR toolkit en Shared Safety Facilities. Deze kunnen gebruikt worden door coboteers om informatie over betreffende normen en standaarden voor een bepaald apparaat, voorgestelde testprotocollen van veiligheidsaspecten of advies over het opzetten van veiligheidsevaluaties in bepaalde situaties te krijgen, of om veiligheidsaspecten van een bepaalde cobot te testen, etc.

Als onderdeel van de FSTP funding in COVR, worden drie Open Calls gepubliceerd tussen 2018 en 2022, waar coboteers een plan kunnen indienen voor financiële ondersteuning van hun veiligheidsgerelateerde cobot-ontwikkelingen. De eerste Open Call is nu actief, van 15 november 2018 tot 28 februari 2019. In deze Call kan een bijdrage tot €60.000,- per coboteer worden aangevraagd voor het ontwikkelen en testen van cobot-technologie. Projecten die kunnen worden ingediend voor zo’n COVR Award kunnen zich richten op het verder ontwikkelen van een cobot(gerelateerde)-technologie met betrekking tot veiligheid, het uitvoeren van veiligheidsevaluaties van een cobot(-component), etc. Het laten uitproberen en testen van de COVR faciliteiten, tot zover ontwikkeld, zal waardevolle informatie opleveren, wat gebruikt kan worden voor het verbeteren en uitbreiden van de inhoud van de COVR gereedschappen, direct gebaseerd op de ervaring van zijn toekomstige gebruikers.

Voor meer informatie kunt u de COVR website bezoeken (www.safearoundrobots.com) en/of contact opnemen met het COVR team van RRD (Leendert Schaake: l.schaake@rrd.nl; Jule Bessler: j.bessler@RRD.nl; Gerdienke Prange: g.prange@rrd.nl).