In het door H2020 gesubsidieerde COVR project, werkt RRD aan het bevorderen van veiligheid van revalidatierobots. Het project is erop gericht de veiligheidsevaluatie van collaboratieve robots (cobots) te versimpelen. Cascade (FSTP) funding is een onderdeel van COVR, waarbij derden financiële ondersteuning kunnen krijgen voor hun veiligheidsgerelateerde cobot-ontwikkelingen.

De 3e en laatste ronde van de Open Calls voor cascade funding is volgens plan geopend, ondanks de huidige uitbraak van het coronavirus, om cobotontwikkelaars de mogelijkheid te bieden extra financiering te verkrijgen om hun ontwikkeling op het gebied van veiligheidsgerelateerde onderwerpen voort te zetten. Iedereen met een collaboratieve robot (of aanverwante technologie) kan een COVR Award aanvragen tot 60.000 euro, alleen of in samenwerking met andere coboteers in een consortium, om te werken aan de veiligheidsevaluatie van cobots of aanverwante aspecten.

Voor iedereen die met collaboratieve robots werkt, draagt het COVR-project bij aan het verduidelijken en vereenvoudigen van de veiligheidsevaluatie van dergelijke collaboratieve robots voor ontwikkelaars. Collaboratieve robots zijn robots die de ruimte delen met mensen, waarvan de revalidatietechnologie natuurlijk een heel goed en uitdagend voorbeeld is . Naast revalidatierobots waar RRD bij betrokken is, bestrijkt het project vele andere cobottoepassingen, van de productie tot de landbouw, in samenwerking met 4 andere nationale onderzoeks- en technologieorganisaties in Denemarken, Duitsland, Italië en Frankrijk: Danish Technological Institute (DTI), Fraunhofer IFF, National Research Council of Italy (CNR), Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA). In een poging om het toepassingsgebied van de binnen COVR beschikbare kennis en -diensten te verbreden, richt deze derde en laatste open call zich vooral op toepassingsgebieden met beperkte kennis over veiligheidsvalidatie van cobots. Dit betekent dat we vooral aanvragen aanmoedigen uit andere domeinen dan het relatief gevestigde domein van de maakindustrie, zoals gezondheidszorg, landbouw, logistiek, enz. Dit betekent echter niet dat kwalitatief sterke aanvragen met nieuwe benaderingen voor cobots in de maakindustrie niet zullen worden toegekend. U kunt meer informatie over het H2020 gefinancierde COVR-project vinden op www.safearoundrobots.com en de Get COVR-video hier bekijken.

  • Na het winnen van een COVR Award wordt de coboteer uitgenodigd om kennis te maken met de faciliteiten van een van de COVR-partners, waar COVR-experts de coboteer in elk stadium van het veiligheidsbeoordelings- en validatieproces zullen helpen, zodat zij er zeker van zijn dat hun cobot een adequaat veiligheidsniveau heeft wanneer het Award-project afloopt.
  • De Award financiering kan bijvoorbeeld worden besteed aan de doorontwikkeling van het cobotsysteem, de ontwikkeling van het veiligheidssysteem of iets heel anders, zolang het maar veiligheidsgerelateerd is en de COVR-experts betrokken zijn bij de beoordelings-, test- en valideringsfasen van het project.
  • Na afloop van het Award project zal de opgedane kennis worden gebruikt om de COVR toolkit te verbeteren, om ontwikkelaars beter te begeleiden naar de relevante veiligheidsgerelateerde informatie (normen en standaarden) voor hun cobot.

Voor meer informatie kunt u de COVR website bezoeken (www.safearoundrobots.com), de applicant’s guide raadplegen en/of contact opnemen met het COVR team van RRD (Leendert Schaake: l.schaake@rrd.nl; Jule Bessler: j.bessler@RRD.nl; Gerdienke Prange: g.prange@rrd.nl).