Persbericht

Datum: 11 januari 2018

Zorggroep Solis en Roessingh Research and Development gaan samenwerken bij de ontwikkeling van E-health voor ouderen met een chronische aandoening
Vandaag hebben algemeen directeur Peter Smoorenburg van Zorggroep Solis en directeur Miriam Luizink van Roessingh Research and Development (RRD) een intentieverklaring ondertekend. Solis en RRD gaan samenwerken op het gebied van E-health.

Solis wil de zorg voor haar cliënten continu verbeteren. Met behulp van E-health is veel mogelijk en kunnen cliënten na hun revalidatieperiode bij Solis ook in de thuissituatie beter worden ondersteund. De ervaring leert dat patiënten het lastig vinden om dat wat ze hebben geleerd tijdens hun revalidatie thuis toe te passen. Niet alleen doordat de omgeving anders is, maar vooral ook doordat tegelijkertijd de professionele begeleiding flink wordt afgebouwd or zelfs helemaal stopt.
RRD loopt qua technologische ontwikkelingen in E-health voorop. Het onderzoeksinstituut heeft al vele E-health toepassingen ontwikkeld en een ruime expertise opgedaan in de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van E-health in de zorg.

Door de handen ineen te slaan ontstaat er een samenwerking met het beste van twee werelden. Enerzijds de kennis, expertise en aanwezigheid van de doelgroep en anderzijds de benodigde expertise en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van E-health.

Solis en RRD streven er in de samenwerking naar om een nieuwe E-health toepassing te ontwikkelen voor patiënten met een chronische aandoening zoals COPD of hartfalen, die tijdelijk voor revalidatie worden opgenomen. Het idee erachter is dat patiënten in de klinische fase bekend raken met de E-health toepassing naast hun revalidatietraject. Op die manier kan de E-health toepassing ondersteuning bieden in de thuissituatie bij het continueren van een leefstijl die het beste past bij de chronische aandoening, zoals een goede energieverdeling en voldoende beweging. Juist de overgang van de klinische fase naar de thuissituatie ervaren patiënten namelijk vaak als lastig. Door E-health in te zetten kan de begeleiding van patiënten ook in de thuissituatie worden voortgezet.

Over Zorggroep Solis
Bij Solis kunt u terecht voor allerlei vormen van zorg. Onze medewerkers, therapeuten, specialisten, verpleegkundigen, (huishoudelijk)verzorgenden en vrijwilligers zetten zich elke dag met hart en ziel in voor onze cliënten. Waarbij zij veel waarde hechten aan persoonlijk contact.

Over Roessingh Research and Development
Roessingh Research and Development (RRD) is een groot wetenschappelijk onderzoeksinstituut, gericht op revalidatietechnologie en telemedicine. RRD werkt nauw samen met Roessingh, Centrum voor Revalidatie en de Universiteit Twente, maar ook met (internationale) partners. De Universiteit Twente en RRD werken intensief met elkaar samen op het gebied van de revalidatietechnologie en telemedicine.