Binnen RRD werken we aan robotica ter ondersteuning van de revalidatiegeneeskundige behandeling, zoals looptrainingsrobots en arm-handrobots. Onze expertise op het gebied van bewegingsanalyse en het meten van spieractivatie gebruiken we om slimme apparaten te maken, die de positie van de ledematen en bewegingen van patiënten daar waar nodig corrigeren of ondersteunen.

Zo werken we aan robots die assisteren bij de looptraining van mensen met spasticiteit of gedeeltelijke verlammingen. Maar ook aan robotica die de arm en de hand van ouderen kunnen ondersteunen bij of trainen voor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Ondersteunende technologie
Hulp- en trainingsmiddelen worden technisch steeds complexer en talrijker. Wij onderzoeken hoe een patiënt functioneert met en zonder die hulpmiddelen. Zo bepalen we de optimale balans tussen technische mogelijkheden, de klinische context en de eisen en wensen van patiënten en behandelaars. Soms concluderen we ook dat iemand toe zou kunnen met minder geavanceerde technologie.

Daarbij onderscheiden we ons door de invloed van verschillende ortheses, protheses of robotische systemen op het bewegen van de patiënt te bestuderen. In onze eigen labs kunnen we bijvoorbeeld spieractivatie meten bij patiënten met en zonder ondersteuning van een orthese. Daarnaast kunnen we bewegingen van ledematen analyseren met behulp van video-opnames, 3D-bewegingsanalysesystemen en ambulante sensoren. Uitgangspunt is telkens een zo effectieve en eenvoudig mogelijke toepassing van geavanceerde technologie, voor zowel de patiënt als de behandelaar. Deze toepassingen strekken zich ook uit tot buiten het behandelcentrum, tot bij de patiënten thuis.

Projecten

MyLeg – Ontwikkeling van een intuïtieve beenprothese

Het MyLeg project (Horizon 2020 project) ontwikkelt een gemotoriseerde beenprothese die intuïtief aangestuurd kan worden en op een betrouwbare manier gebruikt kan worden in het dagelijks leven. Met als doel de kwaliteit van leven voor mensen met een amputatie te verbeteren. Hierbij is RRD verantwoordelijk voor de aansturing op basis van spieractiviteit (EMG).

iHand

Binnen het iHand project (H2020 project) wordt in een multicenter studie onderzoek gedaan naar het therapeutische effect van een draagbare robothandschoen (CarbonHand), welke patiënten met een verminderde handfunctie gebruiken tijdens de uitvoering van dagelijkse handelingen in de thuissituatie.

COVR – Slechten barrières veiligheid van collaboratieve robots

Binnen een, door de EU gefinancierd, Europees samenwerkingsproject, genaamd COVR, hebben vijf onderzoeks- en technologie-instituten zich ten doel gesteld om bestaande barrières met betrekking tot veiligheid van collaboratieve robots te slechten.

eNHANCE – Verbeteren en trainen van arm-/handfunctie

Het eNHANCE project (Horizon 2020 project) richt zich op het ontwikkelen en testen van nieuwe concepten m.b.t. het verbeteren en trainen van de arm-/handfunctie tijdens het dagelijks leven bij mensen met een lichamelijke beperking.

Evolutions – Timing van enkel-voet orthesen

Voor een dropfoot als gevolg van een beroerte krijgen patiënten een enkel-voet orthese die de voet in de juiste stand positioneert. Maar op welk moment kun je zo’n orthese het beste geven? RRD deed vergelijkend patiënten-onderzoek om dit te bepalen.

.

Andere actuele projecten binnen dit expertisegebied

ROBAR – Armondersteuningssysteem

Neem contact op

Image
Gerdienke Prange-Lasonder
Sr. onderzoeker / bewegingswetenschapper

088 087 5759