Binnen RRD werken we aan robotica ter ondersteuning van de revalidatiegeneeskundige behandeling, zoals looptrainingsrobots en arm-handrobots. Onze expertise op het gebied van bewegingsanalyse en het meten van spieractivatie gebruiken we om slimme apparaten te maken, die de positie van de ledematen en bewegingen van patiënten daar waar nodig corrigeren of ondersteunen.

Zo werken we aan robots die assisteren bij de looptraining van mensen met spasticiteit of gedeeltelijke verlammingen. Maar ook aan robotica die de arm en de hand van ouderen kunnen ondersteunen bij of trainen voor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Ondersteunende technologie
Hulp- en trainingsmiddelen worden technisch steeds complexer en talrijker. Wij onderzoeken hoe een patiënt functioneert met en zonder die hulpmiddelen. Zo bepalen we de optimale balans tussen technische mogelijkheden, de klinische context en de eisen en wensen van patiënten en behandelaars. Soms concluderen we ook dat iemand toe zou kunnen met minder geavanceerde technologie.

Daarbij onderscheiden we ons door de invloed van verschillende ortheses, protheses of robotische systemen op het bewegen van de patiënt te bestuderen. In onze eigen labs kunnen we bijvoorbeeld spieractivatie meten bij patiënten met en zonder ondersteuning van een orthese. Daarnaast kunnen we bewegingen van ledematen analyseren met behulp van video-opnames, 3D-bewegingsanalysesystemen en ambulante sensoren. Uitgangspunt is telkens een zo effectieve en eenvoudig mogelijke toepassing van geavanceerde technologie, voor zowel de patiënt als de behandelaar. Deze toepassingen strekken zich ook uit tot buiten het behandelcentrum, tot bij de patiënten thuis.

Projecten

ROBAR – Armondersteuningssysteem

In het ROBAR project is een armondersteuningssysteem geëvalueerd dat CVA-patiënten helpt de armfunctie te herstellen door intensieve en taak-specifieke trainingen te doen. RRD heeft dit systeem mede ontwikkeld, de wetenschappelijke waarde ervan aangetoond, en de toepassing in de klinische praktijk bij 7 revalidatiecentra gecoördineerd.

Evolutions – Timing van enkel-voet orthesen

Voor een dropfoot als gevolg van een beroerte krijgen patiënten een enkel-voet orthese die de voet in de juiste stand positioneert. Maar op welk moment kun je zo’n orthese het beste geven? RRD deed vergelijkend patiëntenonderzoek om dit te bepalen.

Neem contact op

Image
Gerdienke Prange-Lasonder
Sr. onderzoeker / bewegingswetenschapper

088 087 5759
Image
Erik Prinsen
Onderzoeker / fysiotherapeut / gezondheidswetenschapper

088 087 5761