PERSBERICHT: Microprocessor-gestuurde protheseknie voorkomt balansverstoring

.

De microprocessor-gestuurde protheseknie de RHEO KNEE II Van Össur heeft invloed op de reacties op balansverstoringen tijdens het lopen. Het gebruik van de Rheo Knee II zorgt er voor dat mensen met een amputatie dezelfde strategieën kunnen gebruiken die mensen zonder amputatie ook gebruiken, als reactie op voor-achterwaartse balansverstoringen. Erik Prinsen is vandaag gepromoveerd aan de Universiteit Twente op zijn onderzoek om de adaptaties in het looppatroon van mensen met een bovenbeenamputatie in kaart te brengen.

Mensen met een bovenbeenamputatie zullen hun looppatroon moeten aanpassen. Dit komt vooral omdat protheses tot op heden geen volledige vervanging kunnen bieden voor het geamputeerde lichaamsdeel. Ontwikkelingen in de prothesetechnologie in de afgelopen decennia hebben geleid tot de introductie van microprocessor-gestuurde protheseknieën. Deze protheseknieën bevatten verschillende sensoren die, onder andere, de kniehoek, kniehoeksnelheid en belasting op de prothese meten. Op basis van de informatie uit deze sensoren bepaalt een algoritme de benodigde hoeveelheid kniedemping. Vanwege deze variabele kniedemping wordt verondersteld dat microprocessor-gestuurde protheseknieën van meerwaarde zijn voor mensen met een bovenbeenamputatie. In het promotieonderzoek van Erik Prinsen is deze hypothese getest.

Er is gewerkt vanuit twee centrale doelstellingen: het in kaart brengen van de adaptaties in het looppatroon van mensen met een amputatie en het bestuderen in hoeverre de microprocessor-gestuurde prothese deze adaptaties in het looppatroon beïnvloeden.

De eerste doelstelling om de adaptaties in het looppatroon van mensen met een bovenbeenamputatie in kaart te brengen is ingevuld door het uitvoeren van twee studies. De eerste studie was het uitvoeren van een literatuurstudie gericht op het in kaart brengen van de hoeveelheid energie die de verschillende gewrichten van het geamputeerde en intacte been genereren of absorberen. De uitkomsten hiervan waren dat de grote bilspier van beide benen en de kuitspieren van het intacte been meer energie genereren dan van iemand zonder amputatie. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat een prothesevoet minder afzet dan een anatomische voet.

Bij de tweede studie tijdens het onderzoeken van spieractivatiepatronen van spieren in de stomp en het intacte been van mensen met een bovenbeenamputatie bleek dat bijna alle spieren in de stomp actief waren tijdens de overgang van stand- naar zwaaifase.

Tijdens de tweede doelstelling is er een gerandomiseerde cross-over studie gedaan met tien proefpersonen die op een niet-microprocessor-gestuurde protheseknie liepen. De meerwaarde van variabele kniedemping tijdens dit onderzoek is onderzocht door deze mensen een keer te meten met hun eigen protheseknie en een keer met de Rheo Knee II. Hieruit bleek dat de microprocessor-gestuurde protheseknie een positieve invloed had op het omgaan met balansverstoringen. Doordat het prothesebeen minder ver naar voren geplaatst kan worden, neemt het risico om achterover te vallen af. Het lopen met de Rheo Knee II heeft volgens de uitkomsten van dit onderzoek een beperkte invloed op het looppatroon tijdens het lopen op verschillende snelheden. Daarnaast heeft het gebruik van de Rheo Knee II volgens de uitkomsten van dit onderzoek geen invloed op de biomechanica van het starten en het stoppen van het lopen.

In de conclusie van dit onderzoek is naar voren gekomen dat de Rheo Knee II een positieve invloed had op de meest complexe taak die onderzocht is, terwijl de invloed op minder complexe taken zeer beperkt was. Toekomstig onderzoek met bijvoorbeeld de nieuwe generatie RHEO KNEE 3 en XC, zou in het teken kunnen staan van het onderzoeken van complexere taken die een duidelijke relatie hebben met activiteiten in het dagelijks leven.

Over Roessingh Research and Development
Roessingh Research and Development (RRD) is een groot wetenschappelijk onderzoeksinstituut, gericht op revalidatietechnologie en telemedicine. RRD werkt nauw samen met Roessingh, Centrum voor Revalidatie en de Universiteit Twente, maar ook met (internationale) partners. De Universiteit Twente en RRD werken intensief met elkaar samen op het gebied van de revalidatietechnologie en telemedicine.