TIBAR ‘Therapist inspired balance assisting robot’

.

CVA patiënten die worden geclassificeerd met een ‘Functional Ambulation Category (FAC)’-score van 2 worden gedefinieerd als patiënten die in staat zijn om te lopen op gelijke ondergrond, wanneer zij hier af en toe fysieke ondersteuning van een therapeut bij ontvangen. Revalidatie van deze patiënten heeft als doel om er onder andere voor te zorgen dat zij weer in staat zijn om zelfstandig dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren, zonder hierbij ondersteuning nodig te hebben van een therapeut. Conventionele looptherapie richt zich op dit aspect: Een patiënt wordt daarom zo vrij mogelijk gelaten tijdens de looptraining en krijgt alleen ondersteuning wanneer hij niet in staat is om zichzelf in balans te houden. Patiënten kunnen op deze manier in een veilige omgeving ontdekken wat hun grenzen zijn zonder daarbij te vallen.

Hoewel deze methode erg effectief is voor het revalidatieproces van patiënten, vergt het ook veel tijd en aandacht van therapeuten. Therapeuten moeten immers constant aanwezig zijn bij de training om patiënten waar nodig te assisteren in hun balans. Hierdoor komt het trainingvolume van patiënten onder druk te liggen. Door een toename in het aantal patiënten en de vergrijzing neemt deze druk, en daarbij de effectiviteit van revalidatietraining, nog verder toe. Een oplossing die kan bijdragen aan deze situatie is het gebruik van een robotisch trainingsapparaat dat balansondersteuning biedt aan deze groep patiënten. Wanneer het apparaat zelfstandig te gebruiken is door patiënten, niet direct de aanwezigheid vraagt van een therapeut en toch veilig is, dan kunnen patiënten zelfstandig aanvullende trainingsuren maken.

De ontwikkeling van een dergelijk apparaat wordt beschreven in dit proefschrift: de TIBAR (Therapist Inspired Balance Assisting Robot). De TIBAR is een robotisch apparaat dat balans ondersteuning geeft wanneer patiënten niet in staat zijn om zichzelf in balans te houden. Het kan door patiënten zelfstandig gebruikt worden en dient gebruikt te worden in combinatie met een loopband. Bovendien kan een augmented reality omgeving gebruikt worden op deze loopband om de training aan te passen aan het niveau van de patiënt.

Klik hier voor meer informatie (in het Engels)