English NL

Telemedicine

Telemedicine is een van de twee onderzoeksclusters binnen Roessingh Research and Development,.
De doelstelling van het cluster Telemedicine is het realiseren van nieuwe succesvolle ICT ondersteunde toepassingen ter verbetering van diagnostiek en behandeling van de mens met een aandoening die als gevolg daarvan problemen ervaart aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Om dit te bereiken richt het cluster zich op het design, de ontwikkeling en evaluatie van innovatieve remote gesuperviseerde monitoring en behandelconcepten gebruikmakend van een iteratief socio-technische ontwerp benadering. Daarnaast ondersteunt dit onderzoekscluster de implementatie van de ontwikkelde en geëvalueerde toepassingen in de dagelijkse zorgpraktijk.

De laatste tien jaar heeft het cluster Telemedicine veel ervaring opgedaan met alle stadia van ICT onderzoek: van eerste idee, technologie ontwikkeling en evaluatie tot aan daadwerkelijke implementatie in de dagelijkse zorg. RRD participeert in verschillen grote nationale ICT projecten (Freeband-Awareness, Smart Surroundings, ExoZorg, COMMIT) en internationale projecten (HelloDoc, New, CLEAR, IS-Active, Myotel, Navmem, HealthNavigator) betreffende de ontwikkeling van e-health toepassingen. De rol van RRD in deze projecten heeft vooral betrekking op het design en ontwikkeling van de toepassingen alsmede de organisatie en uitvoering van de klinische studies met eindgebruikers in een klinische setting
Het cluster wordt aangestuurd door een clustermanager die samen met de directeur Telemedicine verantwoordelijk is voor het uitzetten van het beleid. Binnen het cluster werken ongeveer twintig mensen met een multidisciplinaire achtergrond samen aan dit onderwerp.

Waarom Telemedicine?

In de westerse wereld is er sprake van een sterke vergrijzing en neemt het aantal mensen met een chronische aandoening fors toe. Omdat het zorggebruik van ouderen en chronisch zieken hoog is in vergelijking tot de algemene bevolking zal de druk op de zorg van de toekomst fors zal stijgen. Daartegenover staat echter een sterke stijging van kosten en dalende arbeidscapaciteit. Dit betekent dat we voor de uitdaging staan om meer zorg te leveren met een hogere kwaliteit die beter aansluit bij de behoefte van de patiënt maar zonder dat dit meer geld of inzet van personeel vereist. Het wordt verwacht de Telemedicine een grote rol kan spelen bij het aangaan van deze uitdaging

Telemedicine is een proces in de gezondheidszorg of het geheel van de zorgprocessen waarbij wordt voldaan aan elk van de twee volgende kenmerken (NTA 2028)

  • Afstand wordt overbrugd door gebruikmaking van informatietechnologie en telecommunicatie (ICT)
  • Er zijn tenminste twee actoren betrokken waarvan er minimaal één een erkende zorgverlener (BIG geregistreerd) is of handelt onder verantwoordelijkheid van een erkende zorgverlener

De telemedicine toepassingen die binnen het cluster worden onderzocht, ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd stellen de patiënt in staat om in hun dagelijkse omgeving zelfstandiger te werken aan het verbeteren/handhaven van hun functioneren. Dit door de patiënt te voorzien van adequate monitoring en behandeling gesuperviseerd door professionals op afstand.

Om dit te bereiken richt het cluster zich op de verschillende essentiële building blocks van telemedicine toepassingen die zijn ondergebracht in vier onderzoekslijnen.

  • User interaction. Dit betreft voornamelijk sensing technologie, om relevante aspecten van het functioneren van de mens kwantitatief in kaart te brengen;
  • Technology supported coaching and training. Deze onderzoekslijn is gericht op effectieve strategieën voor feedback;
  • Service requirements, acceptance en evaluation. Deze lijn richt zich op onderzoek naar preferenties van eindgebruikers ten aanzien van telemedicine toepassingen, het ontwikkelen van functionele service design en het evalueren van de prototypes;
  • Technology platform. Deze lijn richt zich op onderzoek en ontwikkeling van de infrastructuur die de onzichtbare backbone vormt van de telemedicine applicatie.A-CaRe
Een onderzoek naar de mogelijkheden om met nieuwe technieken, fysieke revalidatie thuis mogelijk te maken.

ACT-app
Het ontwikkelen van een mobiele app gebaseerd op ACT

Carebox
Een intelligent preventiesysteem, dat snel en eenvoudig geplaatst kan worden en het mogelijk maakt voor ouderen langer zelfstandig thuis te wonen.

CLEAR
CLEAR: een met technologie ondersteunde zorgdienst ontwikkeld en geimplementeerd in revalidatie programma’s

CRISP - Grey but Mobile
Kennis verwerven over de verschillende parameters die een rol spelen in de mobiliteit van ouderen.

Euregio Grenzeloze Zorg
Onderzoeken en ontwikkeling van grensoverschrijdende telemedicine diensten voor patiƫnten met een chronische aandoening.

eWall
Het zelfstandig thuis laten wonen van ouderen is een van de grootste uitdagingen

Fitter na kanker
The effectiveness and working mechanisms of two different e-health interventions for people suffering from chronic fatigue after cancer.

HealthNavigator
Een product om mensen met een chronische hartaandoening te ondersteunen en motiveren tijdens het wandelen en fietsen.

Maggy
Motiveren van ouderen om een gewenste en blijvende verandering in hun activiteitengedrag te bewerkstelligen

NavMem
Een product ontwikkelen dat ouderen ondersteunt bij het navigeren en oriënteren tijdens het wandelen en fietsen.

Pearl
Platform for Ergonomic and motivating ICT-based Age-friendly workplaces

Perssilaa
Behoud van zelfstandigheid en actief ouder worden door gebruik te maken van een gepersonaliseerde ICT

RN ImpAct
ACT systematisch implementeren in zorgprogramma’s bij chronische pijn. Het implementatieproces en de effectiviteit wordt uitvoerig geëvalueerd.

Script
Het opbouwen van een systeem waarmee CVA-patiënten met een handaandoening thuis kunnen oefenen met behulp van een robothand.

SWELL
Het identificeren van effectieve feedback strategieën en de opname hiervan in op technologie gebaseerde gedragsveranderingapplicaties.

Tele Nu!
Een project om de kans op succesvolle implementatie van telemedicine in de dagelijkse revalidatiezorg te vergroten en te versnellen.

Telerevalidatie.nl
De patiënten thuis en via het internet trainen waarbij hij of zij op afstand wordt begeleid door een therapeut.

THeCs
Onderzoek naar veiligheid, privacy en vertrouwensaspecten van eHealth services, zoals home care technologieën en sociale netwerken voor patiënten.