English NL

RRD zoekt 65-plussers voor deelname fietstest

Onder de projectnaam SOFIE onderzoeken we mogelijkheden om fietsen veiliger te maken voor ouderen. RRD is hiervoor op zoek naar ouderen die aan het onderzoek willen deelnemen door een fietsparcours af te leggen.

Het risico op letsel en de ernst van het letsel als gevolg van een val met de fiets neemt al vanaf een leeftijd van 50 jaar toe. Vaak zijn zulke ongevallen ‘enkelvoudige ongevallen’ waarbij geen andere weggebruiker betrokken is. In de afgelopen jaren is het aantal ouderen (55+) dat zich meldt op eerste-hulp posten na een enkelvoudig fietsongeval toegenomen tot 15.000 per jaar. Mogelijke oorzaken voor de toename in ongevallen zijn de vergrijzing, het toenemend gebruik van de fiets en de sterke opkomst van de elektrische fiets. Om deze tendens te keren zouden er aanpassingen aan de fiets gemaakt kunnen worden. Daarvoor is het echter van belang te begrijpen welke factoren een rol spelen bij ouderen die vallen met de fiets.

Oproep
Voor dit onderzoek zoeken wij deelnemers ouder dan 65 jaar: zowel mensen die graag fietsen als mensen die misschien al wat huiverig zijn om op de fiets te stappen of die recentelijk gevallen zijn met de fiets. De deelnemers wordt gevraagd verschillende dagelijkse fietshandelingen te verrichten, onder begeleiding van een fysiotherapeut. De fietstest duurt zo’n 2 uur waarvan effectief slechts 20 minuten gefietst wordt. De bewegingen van de fietser en van de fiets zullen tijdens het fietsen worden vastgelegd. Daarnaast wordt een uur besteed aan het bepalen van lichamelijke en geestelijke eigenschappen zoals balans, reactietijd, korte termijn geheugen en handgreep sterkte. Deze tests kunnen maar hoeven niet op dezelfde dag te gebeuren als de fietstests. Met behulp van de experimenten wordt het verschil in fietsgedrag tussen ouderen en jongeren bestudeerd. De inzichten verkregen uit dit onderzoek moeten leiden tot oplossingen die fietsen voor ouderen veiliger maken. Het onderzoek en de fietstest vinden plaats bij RRD in Enschede, in de periode augustus t/m oktober 2013.

Voor meer informatie over deelname aan dit onderzoek kunt u contact opnemen met: Rosemary Dubbeldam, fysiotherapeut en ingenieur bij Roessingh Research & Development te Enschede, 0880 875 729 of 0880 875 777. U kunt ook een email sturen aan r.dubbeldam@rrd.nl.