English NL

Revalidatie Technologie

RRD is onderverdeeld in twee clusters: Telemedicine en Revalidatietechnologie. Het cluster Revalidatietechnologie ontwikkelt en evalueert technologie voor mensen met een lichamelijke beperking. Hierbij richt zij zich in het bijzonder op mensen die te maken hebben met de gevolgen van een beroerte of een dwarslaesie. Het doel is het ontwikkelen van manieren om deze technologie in te zetten voor training en voor ondersteuning of vervanging van aangedane lichaamsdelen. Op die manier wordt optimaal functieherstel gestimuleerd.

Het cluster is verdeeld in vier onderzoekslijnen: APM, AAD, ATD en AMT (zie figuur 1). APM (Analysis of Posture and Movement) richt zich op het herstel van de beweging van mensen met een neurologische aandoening met behulp van potentiële technologieën. AAD (Active Assistive Devices) richt zich op de toepassing van revalidatietechnologie voor de ondersteuning in het dagelijks leven. ATD (Active Therapeutic Devices) daarentegen richt zich op de toepassing van revalidatietechnologie voor behandelingen. AMT (Ambulant Measurement Techniques) focust zich op de ontwikkeling , innovatie, interpretatie en implementatie van ambulante technieken voor bewegingsanalyses.

rehabilitation_technologyActieve hulpmiddelen
Het doel van het MIAS AAD project is het ontwikkelen van twee actieve hulpmiddelen.

Cruiser
Het ontwikkelen van product prototypen voor een veiligheidssysteem om fietsers te ondersteunen en daarbij ongelukken te voorkomen.

DJ Fiero en HandsOn
Het doorontwikkelen van twee recent ontwikkelde gameconcepten voor gebruik binnen de revalidatie bij kinderen en (jong-)volwassenen

eNHANCE
Met behulp van moderne technologie mensen met hand- en armbeperkingen motiveren en ondersteunen tijdens taken in het dagelijks leven.

Evolutions-project
Timing van enkel-voet orthesen in de revalidatie na CVA. Een longitudinaal onderzoek waarin de effecten van het gebruik van een EVO na de CVA wordt bekeken.

Fusion
Instant 3D Analysis of Human Movement

HandinMind
Arm/handtherapie beweegt zich van revalidatie naar langdurige functionele inzet in ADL

Hands-on
Ontwikkeling en klinische toepassing van een therapeutische revalidatiegame voor het trainen van de arm- en handfunctie van CP kinderen

HM
Herstelpatronen van de hemiplegische arm bij subacute beroerte bij patiënten

Impulse
Het effect van een implanteerbare twee-kanaals peroneus stimulator voor de behandeling van een sleepvoet bij CVA patiënten

Interaction
Het ontwikkelen en valideren van een systeem voor monitoren en trainen van dagelijkse activiteiten in de thuisomgeving.

IronArm
ontwikkelt een zogenaamd soft-robotics apparaat wat de hand en arm van ouderen kan ondersteunen.

IronHand
De IronHand handschoen verbetert grip en ondersteunt handfunctie met een systeem dat licht en compact is. (Engels)

MeasuRun
Tijdens de Enschede Marathon van 2013 (21 April 2013) zullen een 5-tal lopers voor het eerst daadwerkelijk in de sport-specifieke situatie gemeten worden.

MIAS ATD
Door middel van cross-sectionele en longitudinale experimenten meer inzicht krijgen in de fysiologische en neurologische processen bij herstel na een beroerte.

MyHand
Adaptieve hand orthese voor assistentie van functie na een beroerte

Myopro
Ontwikkeling van een functioneel prosthese systeem dat een deel van het verlies van hand- en armfunctie kan herstellen.

Pidon LOPES
Het ontwerpen en bouwen van een nieuwe looprobot voor revalidatie-doeleinden.

RealRower
Het ontwikkelen van een revalidatieprogramma (balanstrainer) door middel van een iteractief proces, voor patiënten met evenwichtsproblemen.

Rheo
Onderzoek of functionele prestaties van geamputeerden verbeteren met gebruik van de Rheo knee in vergelijking met een protheseknie met een vast ingestelde remming.

ROBAR
Het opnemen en bevorderen van het gebruik en het onderzoeken van de klinische effectiviteit van een robot armondersteuning in de vroege revalidatiefase.

SAFE
Ontwikkeling van een innovatief trainingsysteem voor het veilig en zelfstandig trainen van balans en loopvaardigheid

SCRIPT
Gecontroleerde zorg en revalidatie met behulp van "Personal Tele-robotics"

SOFIE
Het ontwikkelen van een slimme ondersteunende fiets die de stabiliteit van het fietsen verhoogt waardoor de valrisico’s afnemen.

Surfaces for Health
Het verminderen van doorligwonden (decubitus) met behulp van oppervlakte technologie.

TIPS
Kennis genereren met betrekking tot individuele patiëntprothese interacties en het natuurlijk herstel van loopvaardigheid in het eerste jaar na amputatie.

Veilig en bewust op de fiets
Het doel van dit project is om de oudere fietser te ondersteunen met een feed-forward systeem.

VRkids
Een feasibility study naar de haalbaarheid en de wensen van de zorgprofessionals omtrent het gebruik van virtual reality (VR)/gaming als behandelmethode.

WCF
Het vergelijken van het effect van een stimulusrijke oefenomgeving met een stimulusarme oefenomgeving (conventionele oefeningen).

Wii
Een exploratieve interventiestudie voor het evalueren van het effect van Wii™-training op de armfunctie van de meest aangedane arm in kinderen met CP.