Privacy informatie

——————————————————–

Bedankt dat u er voor kiest om deel uit te maken van onze gemeenschap bij het Back-UP project. We zijn toegewijd om uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy te beschermen.

Wanneer u de selfBACK app gebruikt, vertrouwt u ons uw persoonlijke gegevens toe. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In dit privacybeleid proberen we u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot deze informatie. We hopen dat u de tijd neemt om het zorgvuldig door te lezen. Als er voorwaarden in dit privacybeleid staan waar u het niet mee eens bent, stop dan met het gebruik van onze Apps en onze diensten.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze mobiele applicatie, (“Apps”), en/of alle gerelateerde diensten, verkoop, marketing of evenementen (we verwijzen in dit privacybeleid gezamenlijk naar de “Diensten”).

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, het helpt u bij het nemen van geïnformeerde beslissingen over het delen van uw persoonlijke informatie met ons.

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert bij de Apps, interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Apps of op andere wijze contact met ons opneemt.

De persoonlijke informatie die wij verzamelen is afhankelijk van uw interacties met ons en de Apps, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten:

 • Openbaar beschikbare persoonlijke informatie. We verzamelen voornaam, meisjesnaam, achternaam en bijnaam; e-mailadressen; en andere soortgelijke gegevens.
 • Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt. We verzamelen gegevens over de gezondheid, het gebruik van de app, wachtwoorden en andere soortgelijke gegevens.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt moet waarheidsgetrouw, volledig en accuraat zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Informatie die automatisch wordt verzameld

In het kort: Sommige informatie – zoals het IP-adres en/of de kenmerken van de browser en het apparaat – wordt automatisch verzameld wanneer u onze Apps bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Apps bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens) maar kan informatie over het apparaat en het gebruik bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, informatie over hoe en wanneer u onze Apps gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze Apps te waarborgen en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen wij ook informatie door middel van cookies en soortgelijke technologieën.

Online Identifiers. Wij verzamelen apparaten; en andere soortgelijke gegevens.

Informatie verzameld via onze Apps

In het kort: We kunnen informatie verzamelen over uw mobiele apparaat, push-meldingen, wanneer u onze apps gebruikt.

Als u onze Apps gebruikt, kunnen we ook de volgende informatie verzamelen:

 • Toegang tot mobiele apparaten. We kunnen toegang of toestemming vragen voor bepaalde functies van uw mobiele apparaat, waaronder bluetooth, sensoren en andere functies van uw mobiele apparaat. Als u onze toegang of toestemming wilt wijzigen, kunt u dit doen in de instellingen van uw apparaat.
 • Gegevens van het mobiele apparaat. We kunnen automatisch apparaatgegevens verzamelen (zoals de ID van uw mobiele apparaat, model en fabrikant), het besturingssysteem, versiegegevens en het IP-adres.
 • Push-meldingen. We kunnen verzoeken om u push-meldingen te sturen met betrekking tot uw account of de mobiele applicatie. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van dit soort communicatie, kunt u deze uitschakelen in de instellingen van uw apparaat.

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: Wij verwerken uw gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, het nakomen van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.

Wij gebruiken persoonlijke informatie die via onze Apps wordt verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop wij ons baseren naast elk hieronder genoemd doel.

We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:

 • Om u administratieve informatie toe te sturen. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u product-, service- en nieuwe functie-informatie te sturen en/of informatie over wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleid.
 • Om gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw informatie gebruiken voor het beheer van onze account en om deze in orde te houden.

3. WORDT UW INFORMATIE GEDEELD MET ANDEREN?

In het kort: We delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen, of om zakelijke verplichtingen na te komen.

We kunnen gegevens verwerken of delen op basis van de volgende wettelijke basis:

 • Toestemming: We kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke informatie voor een bepaald doel te gebruiken.
 • Onderzoeksinteresses: We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dat redelijkerwijs nodig is om ons onderzoek te kunnen uitvoeren.
 • Uitvoering van een contract: Wanneer wij een contract met u hebben afgesloten, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
 • Wettelijke verplichtingen: Wij kunnen uw gegevens openbaar maken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van de overheid, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (ook in reactie op de overheid om te voldoen aan de vereisten van de nationale veiligheid of de wetshandhaving).
 • Vitale belangen: We kunnen uw informatie openbaar maken wanneer we denken dat het nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot mogelijke schendingen van ons beleid, verdenkingen van fraude, situaties waarin sprake is van mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten, of als bewijs in een rechtszaak waarbij we betrokken zijn.

4. GEBRUIKEN WIJ TRACEERTECHNOLOGIEËN?

In het kort: We kunnen cookies en andere traceertechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan.

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doelen te bereiken, tenzij de wet anders voorschrijft.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in dit beleid vereist dat wij uw persoonlijke gegevens langer dan 2 jaar na het begin van de inactieve periode van de gebruikersaccount bewaren.

Wanneer we geen doorlopend onderzoek nodig hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-up archieven), dan zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van elke verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort: We streven ernaar om uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Vergeet echter niet dat we niet kunnen garanderen dat het internet zelf 100% veilig is. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Apps op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de diensten binnen een beveiligde omgeving.

7. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort: We verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar.

We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar. Door de Apps te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en dat u instemt met het gebruik van de Apps door een dergelijke minderjarige. Als wij vernemen dat er persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen wij het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u op de hoogte bent van gegevens die wij hebben verzameld van kinderen onder de 18 jaar, neem dan contact met ons op via m.hurmuz@rrd.nl.

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte, heeft u rechten die u meer toegang geven tot en controle over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account te allen tijde herzien, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de Europese Economische Ruimte) heeft u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen en een kopie van uw persoonlijke informatie te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; en (iv) indien van toepassing, om de overdraagbaarheid van gegevens te beperken. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om een dergelijk verzoek te doen, kunt u de onderstaande contactgegevens gebruiken. Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien wij op uw toestemming vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voordat deze wordt ingetrokken.

Indien u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte en u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming. U kunt hun contactgegevens hier vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u een e-mail sturen naar m.hurmuz@rrd.nl.

Accountgegevens

Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u contact met ons opnemen via de verstrekte contactgegevens.

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen wij uw account en informatie uit onze actieve databases deactiveren of verwijderen. Sommige informatie kan echter worden bewaard in onze bestanden om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij eventuele onderzoeken, onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan wettelijke vereisten.

Cookies en soortgelijke technologieën

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u meestal uw browser zo instellen dat cookies worden verwijderd en dat cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Apps. Om u af te melden voor op interesse gebaseerde reclame door adverteerders op onze Apps, gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/.

9. GEGEVENS INBREUK

Er is sprake van een inbreuk op de privacy wanneer er sprake is van ongeoorloofde toegang tot of verzameling, gebruik, openbaarmaking of verwijdering van persoonlijke informatie. U wordt op de hoogte gebracht van data-inbreuken wanneer het Back-Up-project denkt dat u gevaar of ernstige schade dreigt te lopen. Een gegevensschending kan bijvoorbeeld leiden tot ernstige financiële schade of schade aan uw geestelijk of lichamelijk welzijn. In het geval dat het Back-Up project zich bewust wordt van een beveiligingsinbreuk die heeft geleid of kan leiden tot ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking van persoonlijke informatie zal het project de zaak onmiddellijk onderzoeken en de toepasselijke toezichthoudende autoriteit niet later dan 72 uur na het bekend worden ervan op de hoogte stellen, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk op de persoonlijke gegevens een risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met zich meebrengt.

10. CONTROLES VOOR “DO-NOT-TRACK”-KENMERKEN

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”) functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browseactiviteiten te laten bewaken en verzamelen. Er is geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen gefinaliseerd. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat uw keuze om niet online te worden gevolgd automatisch communiceert. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van dit privacybeleid.

11. MAKEN WE UPDATES VAN DIT BELEID?

In het kort: Ja, we zullen dit beleid updaten als dat nodig is om in overeenstemming te blijven met de relevante wetgeving.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie zal worden aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, kunnen we u hiervan op de hoogte brengen door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw informatie beschermen.

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT BELEID?

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit beleid, kunt u contact opnemen met Marian Hurmuz, per e-mail via m.hurmuz@rrd.nl, telefonisch op 0880875771 of per post naar:

Roessingh Research and Development

t.a.v. Marian Hurmuz

Antwoordnummer 1247

7500 VB Enschede

HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN? 

Op basis van de wetten van sommige landen hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, deze informatie te wijzigen of in sommige omstandigheden te verwijderen. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonlijke informatie in te zien, bij te werken of te verwijderen, kunt u mailen naar m.hurmuz@rrd.nl. Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

De selfBACK app is een resultaat van het selfBACK project, gefinancieerd vanuit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie (nr. 689043), en van het Back-UP project, ook gefinancieerd vanuit Horizon 2020 (nr. 777090).

Het huidige onderzoek maakt deel uit van het BackUP project.

http://www.selfback.eu/

http://backup-project.eu/