Wij zijn op zoek naar een bachelor/master student met affiniteit voor beweeggedrag en enige ervaring met MATLAB

Achtergrond
Plantaire fasciopathie wordt vaak geassocieerd met hielpijn. Het is de meest voorkomende voetklacht en treft 10 % van de volwassenen gedurende hun leven. Plantaire fasciopathie komt voor in diverse bevolkingsgroepen en voornamelijk bij (hard)lopers, mensen met overgewicht of diabetes en bij ouderen. Over het algemeen is herstel langdurig: conservatieve therapie leidt bij 80% van de patiënten tot een afname van de klachten, maar deze kunnen een periode van 1 tot 6 maanden aanhouden. Bij 20% van de patiënten ontwikkelen zich ernstige chronische klachten. Er zijn verschillende hypothesen over de oorzaak van plantaire fasciopathie en de verschillende structuren (klinische factoren) die daarbij een rol spelen. Deze hypothesen zijn echter retrospectief opgesteld en zijn gebaseerd op bevindingen bij patiënten met chronische plantaire fasciopathie. Daarnaast is er weinig aandacht geweest voor het objectief beschrijven van gerelateerde problemen zoals het lopen.

Doel
Doel van deze studie is het meten en analyseren van de kinematica en kinetica van de onderste extremiteit (heup, knie, enkel, voetgewrichten) van patiënten met plantaire fasciopathie en gezonde proefpersonen tijdens lopen. Ook worden klinische factoren als hamstring lengte, bewegelijkheid van het enkel gewricht of spierkracht gemeten. Vervolgens is het doel om meer inzicht te krijgen in de relaties tussen deze klinische factoren en de gangbeeld parameters.

 

 

Opzet van de studie
Deze studie maakt deel uit van een grotere studie waarin reeds een aantal proefpersonen gemeten zijn. Vooraf aan de gangbeeld meting worden de klinische factoren gemeten. Bij de gangbeeld meting krijgen de proefpersonen infrarood reflecterende bolletjes op de voeten en benen geplakt en het bewegen van de bolletjes tijdens lopen wordt geregistreerd door middel van infrarood-camera’s. De kinematische en kinetische parameters worden bepaald met behulp van bestaande voet- en enkel en been computermodellen. De berekening van de kinetica en de analyse van de data vindt plaats in MATLAB.

Activiteiten voor de student
Jouw opdracht is:

  • Het meten van gangbeeld en klinische factoren bij patiënten en gezonde proefpersonen;
  • De data te analyseren en mogelijke relaties met klinische factoren te onderzoeken;
  • Het gangbeeld (kinematica en kinetica) van patiënten te vergelijken met dat van gezonde proefpersonen;
  • De opdracht in eindrapportage vastleggen.

Studentprofiel
BSc, MSc, of stage opdracht voor studenten Bewegingswetenschappen, Biomedische technologie of Werktuigbouwkunde

Interesse? Vul dan dit formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.