Master Studentenopdracht “SPecialistische INnovatieve Zorg (SPINZO)”

Benchmarken van de implementatie van het Telerevalidatie.nl portaal

Achtergrond

E-health kan zorgen voor meer efficiëntie, meer flexibiliteit, grotere toegankelijkheid en een kwalitatief beter aanbod van zorg, tegen lagere kosten dan reguliere face-to-face zorg. Een voorbeeld van eHealth is Telerevalidatie.nl, een online oefenportaal voor patiënten ter ondersteuning van de reguliere revalidatie. Het portaal is geschikt voor diverse diagnosegroepen, zoals patiënten met een neurologische aandoening, longaandoening of chronische pijn. Door het uitvoeren van huiswerkopdrachten kan de patiënt op zijn eigen tempo en planning werken aan zijn of haar herstel in zijn eigen thuisomgeving, onder begeleiding van een zorgprofessional.

Steeds meer revalidatiecentra maken gebruik van het Telerevalidatie.nl portaal, waaronder Roessingh Centrum voor Revalidatie (RCR, Enschede) en de Vogellanden (Zwolle). Echter, het portaal wordt nog niet bij iedere patiënt ingezet waarbij dat mogelijk is. Vorig jaar is een vragenlijst uitgezet onder diverse zorgprofessionals en het management van het RCR en de Vogellanden, welke ons inzicht heeft gegeven in de belangrijkste barrières die de implementatie van het portaal bemoeilijken binnen beide revalidatiecentra. De COVID-19 pandemie lijkt een positief effect te hebben gehad op de implementatie van het portaal, mogelijkerwijs vanwege het opheffen van enkele essentiële barrières, zoals tijd, verantwoordelijkheid etc.

Het doel van de huidige studie is het opnieuw uitvoeren van deze evaluatie, welke ons mogelijk aanvullend inzicht geeft in de belangrijkste barrières en facilitators die hebben geleid tot de daadwerkelijke implementatie van het portaal binnen het RCR en de Vogellanden. Deze succes- en faalfactoren kunnen we meenemen als bagage voor de implementatie van toekomstige eHealth diensten en/of revalidatietechnologieën, zodat we beter in staat zijn deze innovatieve diensten succesvol te implementeren binnen de klinische revalidatiepraktijk en/of thuissituatie van patiënten.

SPINZO project

De huidige opdracht maakt onderdeel uit van het SPINZO project, welk project als doel heeft zorginstellingen te verbinden met het MKB om innovatiegerichte zorg op afstand te bevorderen en vraag en aanbod van zorginnovatie op elkaar af te stemmen. Partners die betrokken zijn bij het SPINZO project zijn Isala, RAV IJsselland, Universiteit Twente, Roessingh Research and Development, Roessingh Centrum voor Revalidatie, de Vogellanden en het Health Innovation Park.

Belangrijkste studentactiviteiten

Het belangrijkste doel van de huidige opdracht is het opnieuw benchmarken van de implementatie van het Telerevalidatie.nl portaal binnen het RCR en de Vogellanden. Data wordt verzameld middels het uitzetten van een vragenlijst en het uitvoeren van enkele semi-gestructureerde interviews.

Studentenprofiel

Voor deze opdracht, met een duur van ongeveer 6-8 maanden, zoeken we een onafhankelijke, nauwkeuring-werkende en gemotiveerde master student gezondheidspsychologie en technologie, gezondheidswetenschappen, bewegingswetenschappen of een vergelijkbare opleiding, die affiniteit heeft met revalidatie en eHealth. Het spreken van de Nederlandse taal is een vereiste. Bij voorkeur start de opdracht in het najaar van 2020.

Roessingh Research & Development

De opdracht wordt uitgevoerd bij Roessingh Research and Development (RRD) in Enschede. RRD is het grootste centrum in Nederland waar uiteenlopende disciplines als revalidatiegeneeskunde, bewegingswetenschappen, psychologie, fysiotherapie, biomedische technologie en computerwetenschappen onder één dak samenwerken aan innovaties voor de revalidatie en chronische zorg van vandaag en van de toekomst. Als internationaal erkend wetenschappelijk onderzoeksinstituut nemen we een unieke positie in tussen de universiteit en de zorgpraktijk.

Reacties

Heb je interesse, stuur dan je sollicitatie, inclusief CV, naar a.kottink@rrd.nl. Dit e-mail adres kan ook worden gebruikt voor het stellen van vragen of verkrijgen van aanvullende informatie.