Wij zijn op zoek naar een bachelor of master student

Achtergrond
Visuospatieel neglect is het gevolg van een hersenbeschadiging welke vaak optreedt na CVA. Bij neglect wordt één lichaamshelft en/of de omgeving stelselmatig verwaarloosd. Hierbij kan gedacht worden aan de ene helft van het bord vergeten leeg te eten, een helft van het gezicht vergeten te scheren, moeite met vinden van spullen aan een kant, tegen deurposten aanlopen aan de aangedane kant of het negeren van een kant van het verkeer bij het oversteken. Om visuospatieel neglect vast te stellen worden vaak pen en papier taken gebruikt om de mate en omvang van neglect bij een patiënt vast te stellen. Onderzoek toont echter aan dat dergelijke taken onvoldoende sensitief zijn, waardoor vaak ten onrechte afwezigheid van neglect wordt vastgesteld. Wanneer meer sensitieve instrumenten voor de diagnostiek van visuospatieel neglect beschikbaar zouden zijn, kan neglect eerder opgespoord worden en kan herstel en/of behandeleffect gemonitord worden.  Door het kijkgedrag van deze patiënten te meten tijdens het uitvoeren van de pen-en-papier taak ‘Star Cancellation Test’  kunnen we inzicht krijgen in parameters welke een onderscheidende rol zouden kunnen spelen in zo’n taak.

Doel
Inzicht krijgen in het kijkgedrag van CVA-patiënten met en zonder neglect tijdens de Star Cancellation Test.

Opzet van de studie
Patiënten komen eenmalig naar Roessingh Research and Development waar ze de Star Cancellation Test uit moeten voeren terwijl ze een eye tracker dragen.

Activiteiten voor de student
Met deze studie willen we inzicht verkrijgen in het kijkgedrag van CVA-patiënten. Het uitvoeren van een literatuurstudie, het uitvoeren van experimenten en het analyseren van data zullen een groot deel van de opdracht omvatten. Alle bevindingen zullen in een verslag moeten worden gerapporteerd.

Studentprofiel
Bachelor of master student in biomedische technologie of bewegingswetenschappen met affiniteit voor meten aan patiënten

Interesse? Vul dan dit formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.