Wij zijn op zoek naar bachelor- en masterstudenten bewegings- en gezondheids­wetenschappen voor verschillende opdrachten.

Achtergrond
Veel neurologische patiënten ondervinden problemen met lopen of met balans. Een veel voorkomend probleem is afname van de knieflexie tijdens de zwaaifase van het lopen. Deze stiff knee gait vergroot het valrisico en is energetisch erg ongunstig voor de patiënt. Conventionele hulpmiddelen zoals orthesen of aangepast schoeisel zijn voor het probleem met de knie niet beschikbaar. Recent pilot onderzoek toont aan dat een stiff knee gait, veroorzaakt door overactiviteit van de rectus femoris, verholpen kan worden door Botulinum toxin injecties of door een operatieve ingreep nl. rectus femoris transfer. Naar de werking van deze twee behandelopties is echter nog weinig wetenschappelijk onderzoek verricht.

Doel
Het doel van deze twee onderzoeken is het bepalen van het effect van de twee behandelopties op onder andere knieflexie en energy cost. Hierbij wordt tevens gezocht naar determinanten van succes. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij de implementatie van de Botulinum toxin injecties en de rectus femoris transfer operatie in de revalidatie.

Opzet
De sub-acute tot chronische CVA patiënten met een stiff knee gait worden geïncludeerd voor het onderzoek (gerandomiseerd, gecontroleerd cross-over design en een pre post design).

Onderzoeksparameters

 • Kwaliteit van lopen d.m.v. gangbeeldanalyse (kinetica, kinematica).
 • Range of motion van de knie gemeten met 3D bewegingsregistratie (VICON analyse).
 • Loopfunctie, kracht, functie, spasticiteit en functionele testen.
 • Grondreactiekrachten.
 • Spierfunctie d.m.v. electromyogram.
 • Longfunctie (energy cost).
 • Gezondheidstoestand.

Activiteiten voor de student

 • Opdrachten zijn mede afhankelijk van de interesse, mogelijkheden en lengte stageperiode (2-12 maand).
 • Mede beoordelen van inclusie patiënten op basis van gangbeeld analyse en electromyogram analyse.
 • Ondersteuning van het plannen en meten van patiënten bij gangbeeld analyse en injecties.
 • Analyseren van de onderzoeksresultaten waaronder VICON, longfunctie, EMG en klinische testen.
 • Programma schijven voor verwerking Cosmed gegevens.
 • Het schrijven van een stageverslag/concept-artikel/METC aanvraag .

Student profiel
Bachelor- en masterstudenten bewegings- en gezondheidswetenschappen.

Interesse? Vul dan dit formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.