RRD is op zoek naar een bachelor- of masterstudent met affiniteit voor beweeggedrag en enige ervaring met MATLAB.

Achtergrond
Senioren hebben een hoog risico op letsel als gevolg van een val met de fiets. Hierbij speelt de afname in fysieke en cognitieve eigenschappen bij toenemende leeftijd een rol. Als gevolg hiervan zijn een aantal fietshandelingen niet of moeilijk uit te voeren en brengen gevaren met zich mee. Zo ook het omkijken over de schouder voor verkeer van achteren. Door oudere fietsers tijdig te informeren en te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke situatie zouden het aantal fietsongelukken gereduceerd kunnen worden. Er is echter weinig bekend over het omkijkgedrag van oudere fietsers en hoe zij op een dergelijk waarschuwingssignaal voor verkeer van achteren zouden reageren.

Bij RRD hebben oudere en jongere fietsers deelgenomen aan fietsexperimenten waarbij o.a. het omkijkgedrag en de consequenties op hun fietsgedrag (fietssnelheid en kinematica) is vastgelegd. Daarnaast hebben verschillende oudere fietsers een achteruitkijk-assistent getest: deze waarschuwt voor verkeer van achteren door middel van trillingen in het zadel met als doel de fietsveiligheid en daarmee ook het fietscomfort te verhogen. Vooraf is gemeten in hoeverre zij nog in staat waren om over hun schouder te kijken en tijdens het fietsen is hun gedrag geobserveerd en opgenomen op videocamera.

Doel
Doel van deze studie is om het omkijkgedrag van jongere en oudere fietsers te beschrijven in termen van handelingen en fietskinematica. Vervolgens is het doel om meer inzicht te krijgen in de effecten van omkijken op fietsgedrag (kinematica) en persoonlijke factoren die een rol spelen bij het omkijken.

Opzet van de studie
De student kan direct aan de slag met bekijken en analyseren van videobeelden en de verzamelde kinematische data van fietsmetingen die reeds gedaan zijn. Mocht er tijd en interesse zijn bij een masterstudent, dan zouden extra fietsmetingen uitgevoerd kunnen worden. Met behulp van MATLAB kunnen de kinematische data bestudeerd worden.

Activiteiten voor de student
Jouw opdracht is:

  • Het omkijkgedrag van ouderen beschrijven in termen van handelingen.
  • Het fietsgedrag (kinematica) analyseren en mogelijke relaties met fysieke en mentale eigenschappen te onderzoeken.
  • Het fietsgedrag van ouderen vergelijken met dat van jongere fietsers.
  • De opdracht in eindrapportage vastleggen.

Studentprofiel
BSc, MSc of stage opdracht voor studenten bewegingswetenschappen, biomedische technologie of werktuigbouwkunde.

Interesse? Vul dan dit formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.