Twentse ‘eWall’ blikvanger in het huis van de toekomst

.

Een levensgroot scherm dat een patiënt vitale waarden over zichzelf laat zien, fysieke en cognitieve training kan geven, en de woning kan laten meedenken over het beste binnenklimaat. Dit toekomstscenario wordt vertaald naar de realiteit door Roessingh Research and Development (RRD). Binnen een groot Europees project heeft RRD de afgelopen jaren eWall ontwikkeld en geëvalueerd onder patiënten, waaronder een groep patiënten met COPD uit Twente.

Het aantal ouderen en mensen met een chronische ziekte neemt snel toe, zowel in Europa als in Nederland. Tegelijkertijd rijzen de zorgkosten de pan uit en zijn zorgprofessionals drukker dan ooit. Om de toenemende vraag naar zorg beheersbaar te houden, zullen ouderen en patiënten meer zelf hun zorg moeten managen vanuit de thuissituatie met de huisarts of een gespecialiseerd verpleegkundige op de achtergrond. Maar hiervoor moet de patiënt wel de juiste instrumenten krijgen. Hoe weet deze immers wanneer het lichaam in een staat verkeert die aandacht behoeft? Hoe kan deze zelfstandig de fysieke conditie en hersenen trainen? En hoe gaat men om met lichamelijke klachten? eWall is een technische innovatie die uitkomst kan bieden.

Met het eWall systeem wordt een hele woning uitgerust met onzichtbare sensoren. Deze houden bij hoe gezond iemand is. Daarnaast kan de oudere of patiënt op een groot scherm alle informatie over zijn of haar gezondheid inzien en oefeningen opvragen om de gezondheid te ondersteunen (denk aan oefeningen van de fysiotherapeut die worden voorgedaan op het scherm). Zo wordt bijgehouden hoe actief iemand is, hoe goed iemand slaapt, en hoeveel last iemand heeft van een chronische ziekte. Via eWall krijgt een patiënt ook advies van een vriendelijke robot, genaamd Robbie; dat hij bijvoorbeeld nog een blokje om moet omdat hij wel erg veel stil heeft gezeten vandaag, of dat een patiënt met COPD het raam open moet zetten omdat de luchtvochtigheid binnenshuis niet goed is (wat klachten kan veroorzaken).

Een groep patiënten, waaronder een groep patiënten met COPD in Twente, heeft de eWall zes weken uitgeprobeerd. Zes weken is te kort om vast te stellen of iemand er fysiek beter van wordt, maar de deelnemers zagen het nut in van het eWall systeem en vonden het makkelijk te gebruiken. Het meest gebruikten zij de technologie om hun slaap, fysieke activiteit en vitale waarden bij te houden. De resultaten van deze studie tonen het draagvlak voor deze technologie aan onder een groep mensen met beperkte technologievaardigheden, bij wie het vaak moeilijk is om innovaties succesvol te implementeren. In de toekomst kan de eWall technologie worden gebruikt om tal van eHealth applicaties en sensoren te integreren en zo op een gebruiksvriendelijke en vertrouwde manier bij patiënten thuis te brengen.

De eWall technologie is via een open-source licentie voor eenieder gratis te gebruiken. Daarnaast is het consortium van bedrijven en onderzoeksinstellingen dat eWall heeft ontwikkeld, en waarbinnen een prominente rol was weggelegd voor Roessingh Research and Development, momenteel bezig om eWall op de markt te brengen voor een breed scala aan patiënten in Europa.

Over Roessingh Research and Development
Roessingh Research and Development (RRD) is een groot wetenschappelijk onderzoeksinstituut, gericht op revalidatietechnologie en telemedicine. RRD werkt nauw samen met Roessingh, Centrum voor Revalidatie en de Universiteit Twente, maar ook met (internationale) partners. De Universiteit Twente en RRD werken intensief met elkaar samen op het gebied van de revalidatietechnologie en telemedicine.