Persbericht EMBIPRO

Op 1 augustus 2017 is het project EMBIPRO gestart, een unieke samenwerking tussen diverse (MKB)bedrijven en een onderzoeksinstituut in Oost-Nederland op het gebied van Smart Industry. Met als gezamenlijk doel om intelligente producten voor de mobiliteitsmarkt te ontwikkelen. De samenwerkende partijen hebben voor hun plannen een subsidie van ongeveer € 2 miljoen euro toegekend gekregen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

In het project EMBIPRO werken de partners Indes, Van Raam, Sigmax, Hencon, INCAA Computers en Roessingh R&D (RRD) samen aan het vernieuwen van hun productengamma met de mogelijkheden van het Internet of Things (IoT). Het project draagt bij aan de ambities om de kwaliteit en beleving van de geleverde producten en diensten te vergroten. Indes, Van Raam en Hencon realiseren in dit project diverse nieuwe slimme producten voor de mobility markt op het gebied van industrie, zorg, en leisure, waarmee fysieke belasting verregaand kan worden verminderd, de levensduur van producten kan worden vergroot, continue productoptimalisatie mogelijk wordt en onderhouds- en servicekosten tot een minimum worden gereduceerd. Genoemde partijen en gebruikers worden gevoed met diepgaande inzichten op basis van (big) data-analyses vanuit onderzoeksinstituut Roessingh Research & Development over het gebruik onder praktijkomstandigheden en de fysieke belasting. De technologische expertise van INCAA maakt ontsluiting van gebruikersdata mogelijk en Sigmax verzorgt dataverwerking en –interpretatie door middel van een te ontwikkelen cloud gebaseerde IoT backend.