Om makkelijker tot goede behandelresultaten te komen, willen we zoveel mogelijk professionals meenemen in de wisselwerking tussen de mogelijkheden van de techniek en de menselijke factor.

In het traditionele wereldbeeld bedenken ingenieurs een nieuwe technologie en kijken of die geïmplementeerd wordt. Artsen hebben vragen vanuit hun praktijk, maar vaak weinig zicht op wat er technologisch mogelijk is. Wij investeren tijd en energie in het opleiden van deze beide doelgroepen om meer draagvlak te genereren voor de implementatie van technologie in de behandelpraktijk.

Via cursussen, onderwijs, studentopdrachten en symposia dragen wij onze kennis over naar een nieuwe generatie zorgprofessionals die weten wat er technisch mogelijk is en technici met een oog voor de behoeften van de zorg.

Daarnaast stimuleert de wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs ons om een open blik te houden op nieuwe ontwikkelingen en kansen.

RRD verzorgt diverse cursussen voor medische professionals. Deze zijn gericht op verschillende diagnosegroepen. Hieronder kunt u terecht voor meer informatie over de cursussen die RRD aanbiedt.

.