Niet alleen de positie van RRD tussen de universiteit en het behandelcentrum, maar ook onze aanpak is uniek. Met ons multidisciplinaire team, variërend van revalidatieartsen en psychologen tot ingenieurs en programmeurs, hebben we relevante kennis en ervaring voor de hele keten: van het inventariseren van gebruikerseisen en het ontwikkelen en testen van prototypes bij patiëntengroepen, tot aan het implementeren en evalueren van de technologie in daadwerkelijke behandelsituaties.

Ontwerp en implementatie
Gebruikers in de volle breedte staan centraal in ons ontwerpproces. Daarnaast ontwerpen we niet alleen een product of dienst, maar ook het gehele zorgmodel daaromheen. We brengen in kaart welke rol de technologie kan spelen, ontwikkelen het business model en maken een implementatieplan. In een vroeg stadium inventariseren we wie in het proces welke rol speelt, en welke belangen deze partijen hebben. Met al deze mensen gaan we in gesprek om hun wensen op het terrein van zorg te matchen met de beschikbare technologie. Zo vergroten we de kans dat een nieuwe, bewezen effectieve technologie ook daadwerkelijk door de behandelaar gebruikt wordt en de patiënt bereikt. En leveren we niet alleen een gebruiksklare en wetenschappelijk bewezen technologie af, maar ook zorgprotocollen voor zorgprofessionals, patiënten, of mantelzorgers.

Evaluatie
Techniek die nog niet af is, kunnen we met patiënten op gebruiksgemak en acceptatie testen om het product te verbeteren. We onderzoeken bijvoorbeeld of het product gemakkelijk en prettig te gebruiken is en of het veilig is. Op basis van deze bevindingen geven we een herontwerpadvies.

Daarnaast doen we effectstudies. Als een techniek uitontwikkeld is, meten we in de praktijk of de techniek en het bijbehorende zorgprotocol minstens even goed zijn als huidige beschikbare behandelingen.

Een belangrijke focus ligt daarnaast op adoptie: Hoe zorg je ervoor dat mensen een nieuwe dienst ook echt gaan gebruiken? Welke knelpunten en barrières spelen een rol? En is niet alleen de manager, maar ook de behandelaar op de werkvloer enthousiast?

Projecten

IN LIFE – Implementatie van technologie voor zelfstandig wonen

IN LIFE heeft tot doel het zelfstandig wonen van ouderen met een cognitieve beperking te ondersteunen met behulp van technologie. In samenwerking met TriviumMeulenbeltZorg worden binnen dit project de diensten Beweegkiosk, Helma, Teleconsultatie en CIRCA geïmplementeerd en geëvalueerd.

Telerevalidatie.nl – Op afstand onder begeleiding oefenen

Telerevalidatie.nl is een applicatie die behandelaren en patiënten helpt om ook op afstand op een goede en veilige manier oefeningen uit te voeren onder begeleiding van een behandelaar. RRD heeft deze applicatie ontwikkeld, van inhoud voorzien en uitgebreid getest bij verschillende doelgroepen.

PERSSILAA – Vitaal ouder worden

In PERSSILAA worden verschillende e-health modules ontwikkeld gericht op voeding, lichamelijk en cognitief functioneren voor screening op en preventie van kwetsbaarheid bij ouderen. RRD is vanaf het prilste begin betrokken en actief bezig met alle fases: van ontwerp en implementatie tot evaluatie.

Neem contact op

Image
Gerdienke Prange-Lasonder
Sr. onderzoeker / bewegingswetenschapper

088 087 5759
Image
Lex van Velsen
Sr. onderzoeker / gedragswetenschapper

088 087 5754
Image
Marit Dekker-van Weering
Onderzoeker / bewegingswetenschapper

088 087 5764
Image
Stephanie Jansen-Kosterink
Onderzoeker / bewegingswetenschapper

088 087 5717