Het onderzoek dat we uitvoeren binnen RRD is van internationaal erkende kwaliteit en sluit aan bij nationale en internationale onderzoeksagenda’s zoals de topsectoren, het ZonMW Innovative Medical Devices Initiative, het European Innovation Partnership on Active and Healthy aging en het Europese Horizon2020-programma.

Telemedicine
Op het terrein van telemedicine ontwikkelen we nieuwe diensten voor mensen met een chronische aandoening. Steeds meer mensen hebben een chronische aandoening, en leven hier langer mee. Als we op de huidige manier verder gaan, zijn er onvoldoende mensen om de gevraagde zorg te verlenen. We zoeken dus oplossingen om mensen met slimme technologie zodanig te helpen dat ze zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen leven, met een persoonlijke ondersteuning in het zelfmanagement van hun chronische aandoening.

Revalidatietechnologie
Op het gebied van revalidatietechnologie ontwikkelen we slimme systemen die zich aanpassen aan de capaciteiten, wensen en eisen van het individu. Ook hier staat het stimuleren van de zelfstandigheid voorop. Onder het motto ‘Ondersteunen waar dat moet, zelfstandig waar dat kan,’ ontwikkelen we slimme ortheses en protheses, robotica- en virtual reality oplossingen, zowel voor in de kliniek als de dagelijkse omgeving.