Vanuit onze motivatie om onze kennis zo breed mogelijk te verspreiden en te implementeren in de praktijk, zijn we sterk betrokken bij het onderwijs aan toekomstige technische en zorgprofessionals die worden opgeleid aan de Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente.

Universiteit Twente
We werken al lange tijd op verschillende terreinen samen met de Universiteit Twente. Een aantal van onze onderzoekers is op deze universiteit aangesteld als deeltijdhoogleraar, waar zij onder andere colleges geven en tientallen promovendi begeleiden. RRD bekleedt op dit moment drie leerstoelen, te weten:

  • Neuromuscular control and telemedicine
  • Revalidatiegeneeskunde en -technologie
  • Diagnostiek en behandeling van chronische pijn en vermoeidheid

We verzorgen onder andere vakken op het terrein van bewegingsanalyse, revalidatietechnologie telemedicine en zorgtechnologie in brede zin. Zo geven we een vak gericht op anatomie en inspanningsfysiologie in relatie tot sport aan Master studenten Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde.

Saxion
Voor Saxion-studenten Manuele Therapie of Sportfysiotherapie die de Masteropleiding Musculoskeletaal volgen, verzorgen we gedurende vier halve dagen een keuzemodule Gangbeeldanalyse, gebaseerd op de uitgebreide cursus die we hierover geven aan zorgprofessionals. We leren de studenten loopstoornissen te identificeren op basis van een video-observatie van het looppatroon; hypothesen op te stellen die de loopstoornissen kunnen verklaren; hoe deze hypothesen getoetst kunnen worden; en op basis de toetsing van de hypothesen behandelmogelijkheden te kiezen.

Naast deze integrale keuzemodule verzorgen we ook losse gastcolleges over de mogelijkheden die technologie vandaag de dag in de zorg biedt, zoals over het implementeren van sensortechnologie in de fysiotherapiepraktijk.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten voor cursisten, gehouden door “Roessingh Research and Development” te Enschede.

We doen ons uiterste best om u een kwalitatieve cursus, masterclass of evenement aan te bieden. Indien u een vraag of bezwaar heeft horen wij dat graag direct van u. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Klachtenprocedure.