Oefenapp beperkt valrisico ouderen

Roessingh Research and Development heeft samen met Gociety Solutions een programma ontwikkeld dat het valrisico van ouderen niet alleen analyseert maar ook op maat gemaakte oefeningen biedt om het valrisico te verlagen. Mocht de oudere alsnog vallen dan kan het programma familie of vrienden waarschuwen over de val en de locatie.

Ouderen vormen een groeiende groep in onze samenleving. Het is essentieel dat zij zo lang mogelijk veerkrachtig, vitaal en fit blijven. Ouderen die vallen, verliezen vaak tijdelijk of voorgoed hun zelfredzaamheid. Hun leefwereld wordt kleiner, ze zijn bang opnieuw te vallen, raken afhankelijk(er) van zorg en hun woning moet soms worden aangepast. Met valpreventie kan deze negatieve spiraal worden doorbroken. Uit landelijke cijfers blijkt dat 1 op de 3 oudere volwassenen eens per jaar valt. Iedere 5 minuten belandt een oudere volwassene op de eerste hulp vanwege verwondingen opgelopen door een val.  Alleen al in Nederland sterven 9 oudere volwassenen per dag ten gevolge van een val. Vallen komt niet alleen vaak voor maar heeft ook grote gevolgen voor de levenskwaliteit van de oudere. Dankzij het ontwikkelde GoLiveHealth programma kan de oudere –waar en wanneer het uitkomt- oefenen om het valrisico te verkleinen.

Het wetenschappelijk gevalideerde programma bestaat uit de volgende onderdelen:

1) Valrisicoanalyse
Het programma analyseert nauwkeurig het persoonlijke risico op een val. Op het moment dat de telefoon of de wearable van de oudere een verhoogd valrisico waarneemt, laat hij in een korte waarschuwing weten waar het risico in zit. Zo wordt de oudere gewaarschuwd nog voor dat hij daadwerkelijk valt.

2) Beweeg- en vitaliteitsprogramma
De GoLiveHealthapp geeft de oudere gepersonaliseerde en gevalideerde oefeningen die  zij vanuit huis kunnen  doen om het valrisico te verlagen. Dit gebeurt middels een app en website, waar gebruikers aan de hand van gevalideerde oefeningen kunnen oefenen. De content is geleverd door Roessingh Research and Development. De oefeningen zijn verdeeld in de categorieën kracht, balans, lenigheid en coördinatie. De dienst is gericht op senioren die zelf willen werken aan hun eigen gezondheid, waar en wanneer het hen uitkomt.

Cijfers
In 2015 belandde elke vijf minuten een oudere (van 65 jaar en ouder) als gevolg van een val op een afdeling spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis. In 2015 ging het in totaal om 97.400 ouderen. Een kleine 40.000 ouderen werden opgenomen in het ziekenhuis en 3.260 ouderen overleden ten gevolge van een val. De stijging van valongevallen is al een aantal jaren zichtbaar en deze trend zet door. De laatste tien jaar steeg het aantal SEH-bezoeken, ziekenhuisopnames en sterfgevallen met respectievelijk 40%, 63% en 78%.

Als de huidige stijging van het aantal valongevallen doorzet, lopen de totale zorgkosten op tot 1,3 miljard euro in 2030. Bron: https://www.veiligheid.nl/valpreventie/kennis-en-cijfers/cijfers

Over Roessingh Research and Development
Roessingh Research and Development (RRD) is een groot wetenschappelijk onderzoeksinstituut, gericht op revalidatietechnologie en telemedicine. RRD werkt nauw samen met Roessingh, Centrum voor Revalidatie en de Universiteit Twente, maar ook met (internationale) partners.

Meer informatie: www.rrd.nl