Met behulp van sensoren kunnen we uiteenlopende gegevens over een persoon verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die meten hoeveel patiënten in hun dagelijkse leven bewegen, maar ook aan een bloeddrukmeter, zuurstofsaturatiemeter of GPS-trackers.

Van gegevens naar informatie
De grote uitdaging is om van alle gegevens die zulke sensoren verzamelen nuttige informatie te maken die je kunt gebruiken om mensen te monitoren, te coachen of een arts te alarmeren als het nodig is. Daarvoor heb je slimme beslisondersteuning nodig, die de gegevens analyseert en actie onderneemt als er iets afwijkends of ongewenst gebeurt.

Grote variëteit aan toepassingen
We combineren al onze kennis en ervaring in gebruiksvriendelijke, wetenschappelijk bewezen effectieve en klinisch relevante monitorings- en coachingssystemen voor een breed scala aan doelgroepen. Zo implementeren we niet alleen nieuwe sensoren, maar ook state-of-the-art gedragsmodellen om effectieve coaching te kunnen geven. Toepassingen waar we aan werken variëren van een coachingsapp om nek- en schouderklachten te helpen voorkomen tot een systeem dat detecteert of mensen met beginnende dementie afwijkend gedrag vertonen.

Onderzoek naar coaching
Wij onderzoeken onder andere op welke domeinen specifieke doelgroepen advies willen krijgen en hoe we mensen langere tijd gemotiveerd kunnen houden om een coachingssysteem te blijven gebruiken en uiteindelijk hun gedrag te veranderen. Daarnaast richten we ons op langere-termijnonderzoek naar de technische mogelijkheden van de toekomst. Kunnen we bijvoorbeeld zelflerende virtuele coaches maken die op dezelfde manier reageren als een menselijke begeleider?

Doelgroepen
Dit type onderzoek is bij RRD begonnen met chronische pijnpatiënten, maar inmiddels uitgebreid naar de ziektebeelden COPD, hartfalen, kanker, beginnende dementie en naar ouderen in het algemeen.

Projecten

LEAVES: Online dienst om ouderen te helpen na het verlies van hun partner

Het overkomt veel ouderen: het verlies van een partner. Waar veel ouderen goed om kunnen gaan met dit verlies, is er ook een groep die hier meer moeite mee heeft. Dit kan leiden tot verlengde rouw, wat op haar beurt weer tot gezondheidsproblemen als slechte slaap, hart- en vaat problemen of depressie kunnen leiden. In het LEAVES project zal een online service worden ontwikkeld, in de praktijk worden ingebed en geëvalueerd, die ouderen helpt om met dit verlies om te gaan. Binnen deze online service zal een virtuele agent ouderen uitleg geven, oefeningen aanbieden, en de mogelijkheid geven om te reflecteren op het leven met de overleden persoon. De service wordt online aangeboden, maar kan ook worden gecombineerd met bezoeken aan een ‘echte’ hulpverlener. Het project zal lopen van februari 2020 tot en met januari 2023 en is gesubsidieerd door de AAL Programma en ZonMW.

SmartWork – Een slimme werkomgeving voor de oudere medewerker

In het SmartWork project (H2020) wordt een kunstmatig intelligent systeem gebouwd dat het actief en gezond ouder worden stimuleert voor oudere kantoor medewerkers. Het doel is om werknemers in de late fase van hun carrière te ondersteunen door bij te houden hoe het gaat met hun gezondheid, cognitie en emotionele status, en hiervoor ondersteuning aan te bieden.

HOLOBALANCE – Hologram coaching platform

In het HOLOBALANCE project (Horizon 2020) ontwikkelen en valideren we een nieuw gepersonaliseerd hologram coaching platform voor virtuele coaching, motivatie en zelfredzaamheid van ouderen met een evenwichtsstoornis.

Council of Coaches – Virtuele advies raad

In Council of Coaches is er een virtuele advies raad, bestaande uit een groep van coaches, die de gebruiker adviseert over gezondheid en welzijn. De individuele coaches hebben allen hun eigen expertise, persoonlijkheid en manier van coachen. Neem deel aan een gesprek en werk aan je gezondheid!

Neem contact op

Image
Hermie Hermens
Professor Telemedicine

088 087 5702