Met behulp van sensoren kunnen we uiteenlopende gegevens over een persoon verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die meten hoeveel patiënten in hun dagelijkse leven bewegen, maar ook aan een bloeddrukmeter, zuurstofsaturatiemeter of GPS-trackers.

Van gegevens naar informatie

De grote uitdaging is om van alle gegevens die zulke sensoren verzamelen nuttige informatie te maken die je kunt gebruiken om mensen te monitoren, te coachen of een arts te alarmeren als het nodig is. Daarvoor heb je slimme beslisondersteuning nodig, die de gegevens analyseert en actie onderneemt als er iets afwijkends of ongewensts gebeurt.

Grote variëteit aan toepassingen

We combineren al onze kennis en ervaring in gebruiksvriendelijke, wetenschappelijk bewezen effectieve en klinisch relevante monitorings- en coachingsystemen voor een breed scala aan doelgroepen. Zo implementeren we niet alleen nieuwe sensoren, maar ook state-of-the-art gedragsmodellen om effectieve coaching te kunnen geven. Toepassingen waar we aan werken variëren van een coachingsapp om nek- en schouderklachten te helpen voorkomen tot een systeem dat detecteert of mensen met beginnende dementie afwijkend gedrag vertonen.

Onderzoek naar coaching

Wij onderzoeken onder andere op welke domeinen specifieke doelgroepen advies willen krijgen, en hoe we mensen langere tijd gemotiveerd kunnen houden om een coachingsysteem te blijven gebruiken en uiteindelijk hun gedrag te veranderen. Daarnaast richten we ons op langere-termijnonderzoek naar de technische mogelijkheden van de toekomst. Kunnen we bijvoorbeeld zelflerende virtuele coaches maken die op dezelfde manier reageren als een menselijke begeleider?

Doelgroepen

Dit type onderzoek is bij RRD begonnen met chronische pijnpatiënten, maar inmiddels uitgebreid naar de ziektebeelden COPD, hartfalen, kanker, beginnende dementie, en naar ouderen in het algemeen.

Projecten

eWALL ­­– Geïntegreerd zorgsysteem op de muur

eWALL wordt een betaalbaar, gemakkelijk te installeren, kant-en-klaar telemedicine-systeem dat een groot scala aan technologieën bevat die ouderen kunnen helpen op alle belangrijke vlakken van het actief en gezond ouder worden. RRD is een van de trekkers van dit internationale project.

GOAL – Motiverend game platform

Het GOAL platform wordt in het kader van een Europees Horizon 2020 ontwikkeld. Het project werkt aan een systeem waarin goed gedrag (fysieke activiteit, het trainen van geheugen of sociale activiteiten) wordt beloond met punten. Punten kunnen worden besteed in spelletjes, en in de toekomst ook voor andere leuke beloningen.

Neem contact op

Image
Hermie Hermens
Hoogleraar / directeur Telemedicine

088 087 5702
Image
Harm op den Akker
Sr. onderzoeker / informaticus

088 087 5765