Miriam Luizink nieuwe directeur RRD

.

Ir. Miriam Luizink verlaat de Universiteit Twente per 1 februari 2016 om directeur-bestuurder bij Roessingh Research and Development (RRD) te worden. Luizink, werkzaam als directeur Strategisch Business Development aan de UT, volgt daar prof. dr. Hans Rietman op die de afgelopen acht jaar leiding heeft gegeven aan het instituut.

In haar rol als directeur Strategisch Business Development (SBD) heeft Luizink in de afgelopen anderhalf jaar een regie- en aanjaagfunctie vervult in de directe samenwerking vanuit het onderzoek en onderwijs van de UT met het bedrijfsleven. De Universiteit Twente bouwt de komende jaren voort op die strategie en gaat op zoek naar een opvolger voor Luizink.

“We zullen Miriam’s professionaliteit en drive missen”, aldus Victor van der Chijs, voorzitter van het College van Bestuur. “In de afgelopen periode hebben we grote stappen gemaakt in het waarmaken van onze ambities als ondernemende universiteit. Bijvoorbeeld in de samenwerking met Fraunhofer, die een Project Center op de campus zal realiseren, de inzet van Innovatievouchers en het Top Technology Twente programma, waarbij we minimaal 100 extra promotieplaatsen willen creëren voor onderzoek. Miriam heeft daarin een voorname rol gespeeld.”

MESA+
Voor haar aanstelling als directeur SBD was Luizink acht jaar werkzaam als technisch-commercieel directeur van MESA+, het instituut voor Nanotechnologie van de UT, waar ze een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de doorontwikkeling tot een onderzoeksinstituut van mondiale betekenis. Daarnaast was zij directeur van productiefaciliteit High Tech Factory en apparatuurfonds High Tech Fund. In 2010 werd Luizink verkozen tot Twentse zakenvrouw van het jaar.

Roessing Research and Development
In de afgelopen jaren heeft RRD zich ontwikkeld tot een toonaangevend onderzoeksinstituut van nationale en internationale allure. Revalidatietechnologie en telemedicine zijn focusgebieden voor onderzoek en ontwikkeling. Telemedicine kent inmiddels een groot toepassingsbereik buiten de revalidatiesector, zoals bij ziekenhuizen, in de ouderenzorg en bij gemeenten. Aan de basis van het succes van RRD liggen een intensieve samenwerkingsrelatie met de Universiteit Twente en het Roessingh-concern.