Een carrière binnen Roessingh Research and Development (RRD) betekent werken in een academisch multidisciplinair team aan de zorg van vandaag en van morgen. Wij doen hoogwaardig praktijkgericht onderzoek naar nieuwe technologieën. We richten ons daarbij met name op revalidatiezorg en het verbeteren van de zelfstandigheid van patiënten met een chronische aandoening in hun eigen omgeving met behulp van telemedicine toepassingen.

Nauwe band met praktijk
RRD is verbonden aan Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede. We hebben ongeveer 45 medewerkers in dienst, variërend van biomedisch ingenieurs, bewegingswetenschappers, communicatiewetenschappers en informatici tot revalidatieartsen, epidemiologen en psychologen.

Sterk verankerd
RRD heeft een structurele samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Twente en Saxion Hogescholen, maakt deel uit van regionale, nationale en internationale relevante netwerken, en werkt intensief samen met nationale en internationale bedrijven, onderzoekscentra en zorginstellingen.

We bieden een academisch werkklimaat in de directe nabijheid van de zorg, en stimuleren onze onderzoekers bij het aanvragen van persoonlijke subsidies die bijdragen aan hun wetenschappelijke ontwikkeling. Daarnaast investeren we in persoonlijke groei van medewerkers door training, opleiding en kennisdeling.