Tussen april en juli 2020 heeft COVR’s derde en laatste Open Call weer meer aanvragen ontvangen dan de voorgaande Calls: 90 voorstellen zijn ingediend voor financiële ondersteuning van externe partijen voor projecten rondom veiligheid van cobots. Dit is 11% meer dan in COVR’s tweede Open Call. De verspreiding van COVR Awards neemt toe vergeleken met vorige calls, te zien aan het feit dat partners uit 16 verschillende landen betrokken zijn bij de aanvragen, waaronder 2 uit Afrika en 1 uit het Midden-Oosten. De meest productieve landen in deze laatste ronde zijn Frankrijk met betrokkenheid bij 37 aanvragen, Duitsland bij 31 aanvragen en Denemarken en Spanje hebben een gedeelde derde plaats, met elk betrokkenheid in 24 aanvragen.

Over meerdere domeinen

Alle aanvragen samen vragen om meer dan 8.4M€ financiële ondersteuning voor hun cobot-veiligheidsproject. Het meest voorkomende domein voor cobots in deze aanvragen is de maakindustrie, net als in eerdere Open Calls. Hierop volgen gezondheidszorg en revalidatie, en landbouw (incl. agrofood), logistiek en professionele diensten (incl. personal assistance robots en robots in de openbare ruimte) met vergelijkbare aandelen. Noemenswaardig zijn overige onderwerpen op het gebied van wetgeving en beleid, en risico-identificatie. Wanneer we kijken naar de primaire technologie die in die domeinen wordt toegepast, zien we een grote aanwezigheid van robotische manipulatoren, gevolgd door mobiele robots.

Samenwerken aan collaboratieve robots

In totaal zijn 178 organisaties betrokken bij de 90 aanvragen. Bijna twee-derde van de aanvragen betreffen een samenwerking van meerdere, tot wel 4, partners. Organisaties die subsidie zoeken voor cobot-veiligheidsprojecten zijn divers, met onderzoeksinstituten (35% research technology organisations, RTOs, inclusief universiteiten en EU-ondersteunde Digital Innovation Hubs) en technologieontwikkelaars (29%) als beste vertegenwoordigd. systeemintegratie-specialisten (19%) en eindgebruikers (12%) zijn ook goed vertegenwoordigd. Hoofdaanvrager is meestal technologieontwikkelaar of RTO, systeemintegratie-specialisten en eindgebruikers zijn vaker betrokken in de rol van samenwerkende partner(s).

Toegang tot de Open Call

Men heeft m.n. kennisgenomen van de COVR Open Call via contact met COVR partners en hun persoonlijke netwerken. Het is noemenswaardig dat weergave op EU websites en andere subsidie identifiers de volgende grootste bron is geweest. Daarnaast blijkt ook dat herkenning binnen verschillende netwerken voor robotici, zowel evenementen en informatienetwerken, ook een substantieel deel invult.

Winnaars bekend in okt 2020

De 90 aanvragen ondergaan nu een beoordelingsproces door cobot-experts die niet betrokken zijn bij het COVR project. Elke aanvraag wordt grondig en systematisch beoordeeld door drie experts. Gebaseerd op hun scores worden de hoogst-gewaardeerde aanvragen geselecteerd en begin oktober 2020 zullen zij worden aangekondigd als winnaars van een van de laatste COVR Awards. Blijf COVR volgen voor de uitslag: www.safearoundrobots.com!