En ze leven nog lang en gezond

.

Op 28 april aanstaande is de kick-off van het project Langgezond.nl dat mogelijk wordt gemaakt door de provincie Overijssel. Langgezond.nl biedt ICT diensten die de ouder wordende bevolking helpen om hun gezondheid en fysieke functioneren zo lang mogelijk zelf op peil te houden. Roessingh Research and Development (RRD) is een van de deelnemende partijen in dit project. De ICT diensten worden geïmplementeerd in de gemeenten Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. Langgezond.nl wordt gecoördineerd door Prof. Dr. Miriam Vollenbroek- Hutten, clustermanager Telemedicine bij RRD.

De ICT diensten binnen Langgezond.nl bestaan uit een systematische zelfscreening op gezondheidsstatus en risico op kwetsbaarheid en diensten waarmee mensen wanneer nodig zelfstandig maar professioneel ondersteund in hun eigen omgeving kunnen werken aan hun fysieke fitheid. Deze ICT ondersteunde diensten zijn ontwikkeld binnen het Europese project PERSSILAA (www.perssilaa.eu).

Op basis van de zelfscreening wordt duidelijk of de oudere behoort tot de gezonde groep of de kwetsbare groep of dat hij of zij een verhoogd risico heeft om kwetsbaar te worden. De ICT diensten worden aangeboden door de gemeente in samenwerking met de huisartsen. Kwetsbare ouderen worden begeleid door de huisarts en de gemeenten met haar welzijnsorganisaties ondersteunen de risicogroep. Deze ondersteuning bestaat binnen Langgezond.nl uit zelfmanagement programma’s die ouderen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen gebruiken. De holistische benadering van de gezondheid van ouderen, het preventieve karakter en de nadrukkelijke inzet van online tools maken Langgezond tot een heel vernieuwend project.

Langgezond.nl maakt de mate van kwetsbaarheid en het risico op kwetsbaarheid inzichtelijk. Zo kan waar nodig adequate zorg worden geleverd. Langgezond.nl helpt ouderen bij het zelfstandig gezond ouder worden. Hiermee wordt kwetsbaarheid voorkomen of uitgesteld waardoor in de toekomst minder zorg nodig is. Met de toenemende vergrijzing, niet alleen in Nederland maar in heel Europa, wordt dit steeds belangrijker. Door de samenwerking tussen bedrijven (RRD en de JC groep), gemeenten en zorgprofessionals wordt er een unieke infrastructuur gerealiseerd op het gebied van zorg en technologie die onderzoek naar gezond ouder worden in Twente duurzaam mogelijk maakt. Dit sluit perfect aan bij Twente als referentie site binnen het Europese Innovation Partnership on Active and Healthy Aging (EIP-AHA).

Klik hier voor meer informatie over het project Langgezond.nl