RRD en Saxion ontwikkelen ‘innovatieve broek’ die ouderen ondersteunt bij beginnende loopproblemen

.

           

Roessingh Research and Development en Saxion ontwikkelen samen met Europese partners in het XoSoft project een soft exoskelet – een ‘innovatieve broek’ – dat de spieren van ouderen bij het lopen of het bewaren van de balans actief ondersteunt. Veel ouderen ervaren op een gegeven moment mobiliteitsproblemen, zoals bij het opstaan vanuit zitten of bij het lopen. Het XoSoft exoskelet moet ouderen hierin ondersteunen en het ze daardoor mogelijk maken langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Op donderdag 15 juni presenteren RRD en Saxion de eerste resultaten van het project tijdens het Grootste Kennisfestival van Nederland in Deventer. Tevens wordt een deel van het nieuwste prototype getoond op een mannequinrobot en bezoekers kunnen aan den lijve ervaren hoe met sensoren beweging van het lichaam wordt gemeten en omgezet in live feedback aan de therapeut.

Nederland telt op dit moment 3,1 miljoen 65-plussers. Dit aantal zal de komende jaren sterk stijgen tot wel een kwart van de totale bevolking in 2040 (CBS). In heel Europa zijn er op dit moment al ruim 40 miljoen mensen die niet kunnen lopen zonder ondersteuning zoals een rollator.

Het XoSoft exoskelet bevat actieve elementen die de drager bij het bewegen ondersteunen op basis van signalen van sensoren die de beweging van de drager meten. De sensorinformatie wordt daarnaast gebruikt voor feedback aan de drager, of aan bijvoorbeeld de begeleidende fysiotherapeut of de behandelend arts. In tegenstelling tot het traditioneel grotendeels metalen exoskelet, bestaat het XoSoft exoskelet uit een soort verstevigde, maar zo comfortabel mogelijke broek. Deze neemt de beweging van de drager niet over, maar ondersteunt deze slechts; net zoals een elektrische fiets het trappen slechts ondersteunt. Het XoSoft exoskelet is dan ook bedoeld voor ondersteuning van ouderen met beginnende mobiliteits- of balansproblemen of patiënten met een lichte loop-handicap. Op dit moment wordt een eerste prototype van het XoSoft exoskelet getest onder ouderen. De verwachting is dat in januari 2019 de definitieve versie klaar is voor gebruik.

RRD en Saxion ontvangen voor dit project samen 1,1 miljoen euro subsidie uit het Europese Horizon 2020 programma. Partners komen uit Italië, Zwitserland, IJsland, Spanje, Duitsland en Ierland. RRD en Saxion hebben een rol in het ontwikkelen van de broek met ondersteunende elementen, het gedistribueerde meet- en feedback systeem, het herkennen van activiteiten en intentie van de gebruiker en bij het testen bij patiënten.