Tussen juli en oktober 2019 heeft COVR’s tweede Open Call niet minder dan 82 aanvragen ontvangen voor financiële ondersteuning van externe partijen voor projecten rondom veiligheid van cobots. Dit is 10% meer dan in COVR’s eerste Open Call. Dat dit veel belanghebbenden uit heel Europa heeft bereikt, is te zien aan het feit dat 18 verschillende landen betrokken zijn bij de aanvragen. De top 3 van meest productieve landen in deze aanvragenronde:

  1. Duitsland (49%)
  2. Denemarken (26%)
  3. Spanje (24%)

Het is duidelijk te zien dat het woord van COVR zich verspreidt. Een analyse van hoe mensen kennis hebben genomen van de 2e Open Call van COVR laat zien, niet geheel verrassend, dat het voornamelijk via de professionele netwerken van de COVR partners zelf verloopt (70%). Echter, deze subsidiemogelijkheid van COVR heeft ook belanghebbenden bereikt via aankondigingen op congressen en beurzen en op EU websites en andere Open Call identifiers (20%).

De aanvragen bestrijken een breed veld

Alle aanvragen samen vragen om meer dan 7.2M Euro van financiële ondersteuning voor hun cobot-veiligheidsproject. De voorgestelde projecten bestrijken een veelheid van domeinen voor cobots: van maakindustrie tot gezondheidszorg, landbouw en professionele diensten. De domeinen die het beste vertegenwoordigd zijn in deze aanvragenronde zijn: Maakindustrie (54%) and Gezondheidszorg en revalidatie (17%), gevolgd door Logistiek (7%) en Bouw (5%). Wanneer we kijken naar de primaire technologie die in die domeinen wordt toegepast, zien we een grote aanwezigheid van robotische manipulatoren, gevolgd door mobiele robots.

Betrokkenheid van meer dan 140 organisaties

In totaal zijn 146 organisaties betrokken bij de 82 aanvragen. Het sommetje is snel gemaakt; veel aanvragen gaan over samenwerken met partners aan collaboratieve robots. Bijna de helft van de aanvragen zijn gedaan door consortia van 2, 3 of zelfs 4 partners die graag willen samenwerken. Het vaakst vertegenwoordigd zijn technologieontwikkelaars en onderzoeksinstituten (research technology organisations, RTOs, inclusief universiteiten en EU-ondersteunde Digital Innovation Hubs), in de rol van zowel hoofdaanvrager als samenwerkende partner. Ook al zijn ze meestal niet de hoofdaanvrager, eindgebruikers (21%) en systeemintegratie-specialisten (23%) zijn sterk vertegenwoordigd als samenwerkende partner(s).

Winnaars bekend in januari 2020

De 82 aanvragen ondergaan nu een beoordelingsproces door cobot-experts die niet betrokken zijn bij het COVR project. Elke aanvraag wordt grondig en systematisch beoordeeld door drie experts, aangevuld met cijfers. Gebaseerd op deze scores worden de beste onder de hoogst-gewaardeerde aanvragen geselecteerd door het COVR consortium en in januari 2020 zullen zij worden aangekondigd als winnaars van een COVR Award. Blijf COVR volgen om te horen wie de Awards zullen willen: www.safearoundrobots.com!