Op 21 maart verscheen er een top 25 met de meest invloedrijke Europese technologieprojecten, die als doel hebben om mensen actief en gezond oud te laten worden. In deze top 25 zijn drie projecten opgenomen waar het Twentse Roessingh Research and Development deel van uitmaakt.

Deze projecten richtten zich op:

  • het ontwikkelen van internetdiensten om kwetsbaarheid bij ouderen op te sporen en te voorkomen (PERSSILAA);
  • slimme huizen om ouderen en mensen met een chronische ziekte langer thuis te laten wonen (eWall);
  • het integreren en aanbieden van diverse eHealth diensten voor mensen met cognitieve beperkingen (In Life).

Ouderen langer, zelfstandig en in goede gezondheid thuis laten wonen is een belangrijk speerpunt van de Europese commissie. Daarom investeert zij vele miljoenen euro’s in onderzoeks- en innovatieprojecten op dit gebied. Om de opbrengst van de honderden projecten die zij financiert te bepalen, heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau de 25 meest veelbelovende projecten laten uitkiezen. Deze keuze werd gemaakt op basis van drie pijlers: de technologie die voortkomt uit het project moet leiden tot verbeterde kwaliteit van leven, hogere efficiency in de zorg, marktgroei en uitbreiding van de Europese industrie.

Roessingh Research and Development neemt regelmatig deel aan Europese innovatieprojecten ten behoeve van de zorg. Hierin ontwikkelt zij nieuwe technologie voor vele onderdelen van de zorg: van robotische handschoenen tot online services voor een wijd spectrum aan patiënten. Hierbij richt zij zich niet alleen op technologische innovatie, maar ook de ontwikkeling van vernieuwende service en business modellen. Op dit moment lopen er projecten waarin technologie wordt ontworpen die fysiotherapie op afstand, door middel van hologrammen, mogelijk maken. Daarnaast worden slimme computermodellen gemaakt voor de behandeling van lage rugpijn en wordt gekeken hoe zorg op afstand kan worden aangeboden via online avatars.

De volledige top 25 (van A New European Commission Study) kunt u hier vinden: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/top-25-influential-ict-active-and-healthy-ageing-projects

Over Roessingh Research and Development

Roessingh Research and Development (RRD) is een groot wetenschappelijk onderzoeksinstituut, gericht op revalidatietechnologie en telemedicine. RRD werkt nauw samen met Roessingh, Centrum voor Revalidatie en de Universiteit Twente, maar ook met (internationale) partners. De Universiteit Twente en RRD werken intensief met elkaar samen op het gebied van de revalidatietechnologie en telemedicine.

Meer informatie: www.rrd.nl

—————————————————————————————————————————————-

Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lex van Velsen, senior onderzoeker Tel. 088 – 0875754

Voor meer informatie over Roessingh Concern: www.roessingh.nl