Fulbright Scholar visiting professor beurs voor Jasper Reenalda

.

Het internationale Fulbright programma heeft voor het collegejaar 2015-2016 een Visiting Scholar beurs toegekend aan Dr. Jasper Reenalda. Dit najaar zal Jasper gedurende 3 maanden als visiting professor onderzoek doen en onderwijs geven aan de University of Kentucky, in Lexington. Aan de College of Health Science, department of Rehabilitation Science zal hij een tweetal onderzoeksprojecten uitvoeren gericht op de toepassing van de bewegingsanalyse in de revalidatie en sport.

Daarnaast zal Jasper een aantal colleges geven op het gebied van bewegingsanalyse, biomechanica en inspanningsfysiologie in het undergraduate en graduate programma van de University of Kentucky. Op woensdag 27 Mei werd de Fulbright beurs feestelijk uitgereikt door Timothy Broas, ambassadeur van de Verenigde Staten. Dit jaar werd er naast de Fulbright Scholar beurs een aantal beurzen voor promovendi en studenten uitgereikt.

Over het Fulbright programma
Het Fulbright-programma heeft beurzen voor studenten die op graduate niveau in Amerika willen studeren aan een goede universiteit, voor promovendi die onderzoek in Amerika willen doen, en voor wetenschappers die in Amerika les willen geven, eventueel gecombineerd met onderzoek.

Het Fulbright-programma is genoemd naar de Amerikaanse senator J. William Fulbright, die in 1946 voorstelde uit de opbrengst van de verkoop van oorlogsmaterieel een wereldwijd uitwisselingsprogramma te financieren. Doel was en is om het begrip tussen Amerikaanse staatsburgers en burgers van andere landen te bevorderen.

Het Fulbright-programma is gebaseerd op een bilateraal verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten. Beide overheden financieren het programma voor een deel. Voor een belangrijk ander deel worden de beurzen gefinancierd uit bijdragen van donoren en sponsors.

Het Fulbright-programma is een wereldwijd programma voor bilaterale uitwisseling tussen de VS en het partnerland en vindt in 155 landen plaats.