RRD verzorgt ook diverse cursussen voor medische professionals. Deze zijn gericht op verschillende diagnosegroepen. Hieronder kunt u terecht voor meer informatie over de cursussen die RRD aanbiedt.

Cursus bewegingsanalyse bij volwassenen

RRD organiseert jaarlijks een gangbeeldcursus gericht op volwassenen met een CVA.
Het herwinnen van balans en loopvaardigheid na een CVA is voor veel patiënten een zeer belangrijk doel. De beoordeling van de functies die van belang zijn bij het lopen is hierbij van groot belang.

De gangbeeldcursus is erop gericht om door middel van een gestructureerde analyse van het lopen (incl. klinische testen, grondreactiekrachten en EMG), loopstoornissen te identificeren en behandelmogelijkheden te formuleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne multimedia technieken. De cursus heeft een sterk interactief karakter en geeft ruime aandacht voor het zelf uitwerken van patiëntcasussen.

De opleiding richt zich op revalidatieartsen, orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers en bewegingstechnologen werkzaam binnen de revalidatie en de orthopedie.

Meer informatie over deze cursus

Contactpersoon: Inger Makaske-Toorneman

Telefoon: 088 087 5711

Email: i.makaske@rrd.nl

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) voor interdisciplinaire teams

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een derde generatie gedragstherapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness-based therapieën worden geïntegreerd. Uitgangspunt van ACT is dat veel lijden wordt veroorzaakt door vruchteloze pogingen om pijnlijke ervaringen en emoties te vermijden. In ACT ligt de nadruk niet op het controleren van pijnlijke ervaringen en pijn, maar op doen wat ertoe doet in je leven ondanks pijn, beperkingen en pijnlijke gevoelens. Daarom is ACT een behandelvorm die goed past bij revalidatie.

De scholing is aanvankelijk ontwikkeld voor teams in de pijnrevalidatie. Maar uit lezingen en workshops is gebleken dat deze benadering voor de hele revalidatiesector van belang is.

In de periode 2010-2012 is ACT geïmplementeerd in de chronische pijnbehandelingen van negen revalidatiecentra. Daarbij werd de cursus gecombineerd met supervisie-sessies en incompany workshops. Er is nu een team van geschoolde en ervaren docenten en supervisoren die instellingen kunnen begeleiden bij de implementatie van ACT in interdisciplinaire behandelteams.

Meer informatie over deze cursus

Contactpersoon: Joke van der Kolk

Telefoon: 088 087 5713

Email: j.vanderkolk@rrd.nl