RRD verzorgt ook diverse cursussen voor medische professionals. Deze zijn gericht op verschillende diagnosegroepen. Hieronder kunt u terecht voor meer informatie over de cursussen die RRD aanbiedt.

Cursus bewegingsanalyse in de sport

.

Bewegingsanalyse wordt steeds belangrijker als tool in de sport setting om blessures te voorkomen en prestaties te verhogen. Met de ontwikkelingen in sensortechnologie wordt het steeds makkelijker om snel en eenvoudig relevante parameters uit bijvoorbeeld de individuele hardloopbeweging te halen om zo uitspraken te kunnen doen over het blessurerisico of om een behandelplan op te stellen. Deze analyse kan plaats vinden in het lab, in de praktijk of bijvoorbeeld op de atletiekbaan of het sportveld. Deze tweedaagse cursus bewegingsanalyse in de sport is gericht op (sport) fysiotherapeuten en sportartsen en zal in gaan op de biomechanica van het bewegen (kinetica en kinematica) specifiek in sportsituatie, individuele beweegpatronen en op hoe biomechanica gerelateerd is aan het ontstaan van blessures. Daarnaast zullen technieken die gebruikt kunnen worden om beweging te analyseren (o.a. camerasystemen en inertiele sensortechnologie) aan bod komen en wordt dieper ingegaan op hoe bewegingsanalyse gebruikt kan worden voor de primaire en zorg gerelateerde preventie van blessures en het verhogen van de sportprestatie.

Locatie:
Residence Rhenen en
PMI Rembrandt, Veenendaal

Er is ruimte voor maximaal 20 cursisten

Accreditatie zal worden aangevraagd via KNGF

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Contactpersoon: Jasper Reenalda
Telefoon: 088 087 5726
Email: j.reenalda@rrd.nl

Cursus bewegingsanalyse voor volwassenen

.

RRD organiseert jaarlijks een gangbeeldcursus gericht op volwassenen.

Het herwinnen van balans en loopvaardigheid na bijvoorbeeld een beroerte of amputatie is voor veel patiënten een zeer belangrijk doel. De beoordeling van de functies die van belang zijn bij het lopen is hierbij van groot belang.

De gangbeeldcursus is erop gericht om door middel van een gestructureerde analyse van het lopen (incl. klinische testen, grondreactiekrachten en EMG), loopstoornissen te identificeren en behandelmogelijkheden te formuleren. De.cursus heeft een sterk interactief karakter en heeft ruime aandacht voor het zelf uitwerken van patiëntcasussen.

De cursus richt zich op revalidatieartsen, orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, orthetisten en bewegingstechnologen werkzaam binnen de revalidatie en de orthopedie. Het programma bestaat uit 7.cursusdagen.

Voor 2019 is de cursus in principe volgepland. Er is een wachtlijst waar u zich voor kunt aanmelden. Mocht er dan een plek vrijkomen dan wordt u geïnformeerd.

Klik hier voor meer informatie over deze cursus in 2019

Contactpersoon: Inger Makaske
Telefoon: 088 087 5711
Email: i.makaske@rrd.nl

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) voor interdisciplinaire teams

.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een derde generatie gedragstherapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness-based therapieën worden geïntegreerd. Uitgangspunt van ACT is dat veel lijden wordt veroorzaakt door vruchteloze pogingen om pijnlijke ervaringen en emoties te vermijden. In ACT ligt de nadruk niet op het controleren van pijnlijke ervaringen en pijn, maar op doen wat ertoe doet in je leven ondanks pijn, beperkingen en pijnlijke gevoelens. Daarom is ACT een behandelvorm die goed past bij revalidatie.

De scholing is aanvankelijk ontwikkeld voor teams in de pijnrevalidatie. Maar uit lezingen en workshops is gebleken dat deze benadering voor de hele revalidatiesector van belang is.

In de periode 2010-2012 is ACT geïmplementeerd in de chronische pijnbehandelingen van negen revalidatiecentra. Daarbij werd de cursus gecombineerd met supervisie-sessies en incompany workshops. Er is nu een team van geschoolde en ervaren docenten en supervisoren die instellingen kunnen begeleiden bij de implementatie van ACT in interdisciplinaire behandelteams.

Klik hier voor meer informatie over deze cursus in 2018

Klik hier om u aan te melden voor deze cursus

Contactpersoon: Joke van der Kolk
Telefoon: 088 087 5713
Email: j.vanderkolk@rrd.nl