Erik Prinsen is per 1 mei 2018 benoemd tot senior onderzoeker ‘Assistive Rehabilitation Technology for Mobility’ bij Roessingh Research and Development. Erik Prinsen zal binnen deze onderzoekslijn werken aan het ontwikkelen en evalueren van intelligente ondersteunende technologie voor mensen met neurologische aandoeningen of na een amputatie van de onderste extremiteit. Het onderzoek zal zich primair richten op prothesen, orthesen, exoskeletten, looprobots en rolstoelen.

Erik studeerde in 2006 af als fysiotherapeut en in 2010 als klinisch gezondheidswetenschapper. In 2016 promoveerde hij aan de Universiteit Twente op onderzoek naar de meerwaarde van een auto-adaptieve protheseknie.