aHead

Op 1 november 2017 is het project aHead gestart waarin Focal Meditech BV, Roessingh, Centrum voor Revalidatie en Roessingh Research and Development samen participeren. Gedurende twee jaar zal gewerkt worden aan een geavanceerde hoofdsteun waarmee de gebruiker op intuïtieve wijze controle uitoefent op de wijze waarop zijn of haar hoofd ondersteund en gestabiliseerd wordt. Dit wordt mede gebaseerd op uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Het aHead project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Revalidatiefonds.

Mensen met een verminderde hoofdbalans, veroorzaakt door bijvoorbeeld een spierziekte of neurologische aandoening, hebben behoefte aan een systeem waarmee het hoofd gestabiliseerd kan worden. De huidige verkrijgbare systemen voor hoofdstabilisatie zijn in grote mate statisch, wat betekent dat het hoofd (slechts) in één positie gestabiliseerd kan worden. Dit betekent dat de positie van de hoofdsteun niet aanpasbaar is aan veranderende omstandigheden of taken. Ook belemmert dit een goede interactie met de omgeving.

Focal Meditech BV produceert al meerdere jaren dynamische systemen, maar deze zijn op basis van veldervaring tot stand gekomen en niet intuïtief (intelligent) van aard. Er is echter behoefte aan een systeem voor de veeleisende gebruiker dat zich beter en gemakkelijker aanpast op basis van robottechnologie. De centrale doelstelling van het aHead project is dan ook het ontwikkelen van een intelligente adaptieve hoofdsteun waarmee de hoofdpositie zich aanpast aan de verschillende dagelijkse situaties op wens van de gebruiker. De ontwikkeling van deze intelligente adaptieve hoofdsteun zal op inzichten uit wetenschappelijk onderzoek gebaseerd worden. Daarnaast wordt gedurende het gehele project een groep van potentiële eindgebruikers en zorgprofessionals betrokken om mee te denken, te participeren en mee te helpen met het maken van keuzes. Binnen het project zal Focal Meditech BV werken aan het ontwikkelen van de hard- en software van de intelligente adaptieve hoofdsteun. Roessingh Research and Development zal het wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Roessingh, Centrum voor Revalidatie zal het project leiden en de benodigde klinische input geven gedurende het project.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dr. Erik Prinsen via e.prinsen@rrd.nl of 088-0875777.