Actieve hulpmiddelen

.

Actieve hulpmiddelen hebben als doel mensen te stimuleren fysiek actief te blijven en te oudersteunen in de dagelijkse activiteiten. Bij functieverlies wordt vaak de volledige functie gecompenseerd door de huidige hulpmiddelen, dit kan leiden tot een meer passieve leefstijl en verder verlies van functie. ‘Alleen ondersteuning bieden daar waar nodig’ is het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de hulpmiddelen binnen dit project..

.

.

Het doel van het MIAS AAD project is het ontwikkelen van twee actieve hulpmiddelen:

  1. Een rolstoelwiel met een hulpmotor verwerkt in de as. Dit wiel past op de meest gangbare rolstoelframes. Deze wielen maken het mogelijk om 1) volledig handbewogen, 2) met extra ondersteuning tijdens de propulsiefase of 3) volledig elektrisch rolstoel te rijden. Het doel van dit product is mensen zo actief mogelijk te houden. Daarnaast wordt er onderzocht of het gebruik van deze rolstoel invloed heeft op de (over)belasting van de bovenste extremiteit.
  2. Een actieve tillift. Deze tillift stimuleert mensen om in een natuurlijk patroon op te staan waarbij eigen kracht en evenwicht zo optimaal mogelijk worden benut.

Partners
Indes Holding BV, Nederland
Innotronic GmbH, Duitsland
Use-Lab GmbH, Duitsland

Looptijd
1 feb 2009 – 1 feb 2013

Subsidieverlener
Project number: 34 Interreg IV A

Output 
Kloosterman MGM, Snoek GJ, Van der Woude LHV, Buurke JH, Rietman JS. A systematic review on the pros and cons of using a pushrim-activated power-assisted wheelchair. Clinical Rehabilitation. published online 5 september 2012.

Kloosterman MGM, Eising H, Schaake L, Buurke JH, Rietman JS. Comparison of shoulder load during power-assisted and purely hand-rim wheelchair propulsion. Clinical Biomechanics. 2012; 27:428-435.

Klik hier voor de website van MIAS