English NL

Privacy

Roessingh Research and Development (RRD) is een onderzoeksinstituut dat wetenschappelijk onderzoek uitvoert op het gebied van Revalidatie Technologie en Telemedicine.

Voorafgaand aan deelname aan een klinisch onderzoek wordt van elke proefpersoon een informed consent gevraagd. Deze toestemming van de proefpersoon om mee te doen aan het onderzoek moet geheel vrijwillig zijn gegeven.

Alle informatie betreffende een klinisch onderzoek wordt op zodanige wijze vastgelegd, behandeld en opgeborgen dat deze beschikbaar is voor nauwgezette rapportage, interpretatie en verificatie.

De vertrouwelijkheid van de documenten waarmee proefpersonen kunnen worden geïdentificeerd wordt beschermd, waarbij de regels voor privacy en vertrouwelijke behandeling worden nageleefd in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten.

In het kader van de richtlijnen voor goed wetenschappelijk onderzoek, wordt de door ons verzamelde onderzoeksdata nog enige tijd bewaard nadat een onderzoeksproject is afgelopen. Deze bewaartermijn is minimaal 5 jaar. Deze bewaartermijn is overeenkomstig de bewaartermijn die door de VSNU in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening wordt geadviseerd. Deze onderzoeksdata die wordt bewaard is volledig geanonimiseerd en is niet herleidbaar tot individuele personen.