English NL

Geschiedenis

De geschiedenis van RRD gaat terug tot begin jaren ‘80, toen een nieuwe afdeling ‘Onderzoek en Innovatie’ van revalidatiecentrum Roessingh werd opgezet door prof. dr. G. Zilvold, die later algemeen directeur werd van Roessingh. Het belangrijkste doel van deze afdeling was de kwaliteit van leven van mensen met een beperking te verhogen en revalidatie van cliënten te verbeteren door middel van wetenschappelijk onderzoek. De implementatie van nieuwe toepassingen bij andere revalidatiecentra was daarbij altijd essentieel.

In 1991 werd Roessingh Research and Development B.V. opgericht en verhuisde het naar het huidige gebouw, dat uitgerust is met een onderzoekslaboratorium voor gangbeeldanalyse. In die tijd waren er ongeveer tien onderzoekers actief op het gebied van bewegingsanalyse, EMG (Electro Myografie) en FES (Functional Electrical Stimulation). RRD richtte zich steeds meer op internationaal niveau.

In 1994-1995 groeide het aantal onderzoekers naar ongeveer dertig en breidde het onderzoeksveld uit met kwaliteit van zorg, onderzoek naar chronische pijn, prothesiologie/orthesiologie en robotica. De relatie met de Universiteit Twente werd versterkt door de aanstelling van maar liefst drie leerstoelen vanuit RRD aan de UT: Neuromuscular control of human movement, Revalidatiegeneeskunde en technologie en Technology supported cognitive training for rehabilitation. Vanwege deze nauwe samenwerking met de Universiteit Twente werd RRD in 2002 academisch erkend. Er werkten bij RRD inmiddels ongeveer veertig onderzoekers.

In 2004 werd Roessingh samen met RRD door het ministerie van VWS erkend als Ontwikkelcentrum voor Pijnrevalidatie en Revalidatietechnologie. Dankzij deze erkenning konden veel nieuwe innovaties vanuit RRD daadwerkelijk in de zorgpraktijd van het revalidatiecentrum Roessingh worden geïmplementeerd.

Tegenwoordig werken ongeveer 45 onderzoekers, technici en multidisciplinaire behandelaars bij RRD. Het onderzoeksinstituut vormt een verbindende schakel tussen kennisinstellingen, revalidatiecentrum Roessingh en het bedrijfsleven. Dit komt overeen met het devies van RRD: Onderzoek bouwt een brug naar een nieuwe toekomst.