English NL

Disclaimer

Alle personen die gebruik maken van de websites van Roessingh Reasearch and Development (RRD) onafhankelijk van het doel van dit gebruik, verklaren het eens te zijn met de regels zoals hieronder beschreven.

Ondanks dat RRD zorgvuldig omgaat met alle informatie die we op deze website plaatsen, is het mogelijk dat er onjuistheden of onnauwkeurigheden voorkomen in de tekst van de website of de websites waar deze naar verwijst.

RRD draagt geen veranwoordelijkheid voor schade geleden door onjuiste, onvolledige of ontbrekende informatie op deze website, evenals schade ontstaan door gebruik van deze informatie.

RRD is ook niet verantwoordelijk voor het downloaden van documenten of andere delen van deze website

Copyright
Tenzij anders vermeld is RRD eigenaar van alle informatie zoals die in deze site beschreven is. Tekst, foto's, grafieken, en diverse documenten vallen daarmee onder het auteursrecht.

Het is verboden om delen van de inhoud van deze website of de website als geheel te kopiƫren, te linken , te vertalen, te wijzigen of te veranderen. Ook gebruik van deze inhoud in andere websites is verboden tenzij er eerst toestemming is verleend door RRD. Een vezoek hiertoe kunt u indienen bij de afdeling webhosting webmaster@rrd.nl.

RRD probeert te allen tijde de eigenaren van gebruikte grafische en textuele content te contacteren voor toestemming vooraf. Mocht u van mening zijn dat bepaalde delen van deze site uw eigendom zijn, of als er zaken zijn die niet voldoen aan de publieke normen dan kunt u dit melden bij de afdeling webhosting webmaster@rrd.nl, die na controle van uw eigendomsrechten het materiaal zal verwijderen van de website(s).