English NL

Over RRD

 

 

Roessingh Research and Development (RRD) is het grootste wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor revalidatietechnologie in Nederland en een onafhankelijk onderdeel van Roessingh in Enschede. RRD is internationaal erkend als kennisinstituut op het gebied van revalidatietechnologie en telemedicine.

RRD werkt nauw samen met de Universiteit Twente, waar RRD maar liefst vier leerstoelen heeft:


Daarmee heeft RRD een brede en solide inbedding binnen de UT waarbij een groot deel van de kennisgebieden vanuit RRD aansluiten bij onderzoeksthema’s van de academische vakgroepen en bij de klinische praktijk.

De projecten binnen RRD worden gefinancierd door het subsidienetwerk voor zorggerelateerd onderzoek, zowel op nationaal als Europees niveau. Het gaat bij RRD niet alleen om de onderzoeken zelf. Van groot belang is dat de onderzoeksthema’s ook daadwerkelijk toepasbaar zijn in de zorg. RRD heeft als ambitie om op internationaal niveau een toonaangevende positie in te nemen binnen bepaalde onderzoeksthema’s. De ongeveer 45 medewerkers, inclusief vier professoren, streven ernaar om deze ambitie waar te maken.

RRD is gehuisvest in een gebouw met een state-of-the-art laboratorium en kantoorfaciliteiten. RRD beschikt over alle faciliteiten die nodig zijn om mensen en hun fysieke mogelijkheden en beperkingen te onderzoeken. Daaronder vallen systemen om het lopen en andere menselijke bewegingen te analyseren. Indien nodig kan deze gangbeeldanalyse gedaan worden in een virtual-reality-omgeving. Een klinisch neurofysiologisch laboratorium bevat apparatuur om hersenactiviteit (EEG) en spieractiviteit (EMG) te meten.

RRD is erop gericht zich op internationaal niveau verder te ontwikkelen en de onderzoeksdynamiek te vergroten. Een van de prioriteiten van RRD is vergroting van de kenniswaardering, met andere woorden het doen toenemen van effectief gebruik van zijn onderzoeksresultaten. Om dat te bewerkstelligen voert RRD steeds vaker projecten uit met industriële en klinische partners. Met het concept van een ‘ICT-zorglaboratorium’ ontwikkelt RRD tenslotte nieuwe en innovatieve ICT-diensten.

RRD is onderdeel van Roessingh Concern, dat verder bestaat uit revalidatiecentrum Roessingh, Roessingh Revalidatie Techniek, rdgKompagne en Roessingh Arbeid. De combinatie van revalidatiebehandeling, wetenschappelijk onderzoek en commerciële activiteiten is uniek in Nederland. De kernwaarden van Roessingh Concern zijn: vernieuwend, attent en samen.