Aanmeldingsformulier cursus Acceptance and Commitment Therapy

Graag onderstaand aanmeldingsformulier volledig invullen. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier krijgt u de factuur toegezonden op het opgegeven factuuradres.
De aanmelding is pas definitief na betaling. U ontvangt hiervan een bevestiging, deze is tevens bewijs van definitieve inschrijving.

Persoonlijke gegevens

Organisatie gegevens

Factuuradres (indien afwijkend van adres organisatie)

Voor accreditatieNodig voor accreditatie fysiotherapeuten


Eventuele dieetwensen voor lunch / diner